ערבית/מדוברת/إل הידיעה

מהי إل הידיעה? בערבית עריכה

בעברית إل הידיעה מקבילה ל־ה' הידיעה (למשל הילדים, המחשב וכו'). היא נכתבת כאליף + המזה תחתית + כסרה/וסלה + לאם + סוכון (إِلْ). בתחילת המשפט תבוא ההמזה מתחת ה־ا (אליף), ובאמצע/סוף המשפט תבוא הווסלה (ٱ) מעל ה־ا. עוד על סימנים ראו סימנים וניקוד.

דוגמאות: המורים בבית ספר = إِلِمْعَلّمِين فِي مَدرَسِة. הלך הילד = مَشَى ٱلْوَلَد.

אותיות השמש והירח עריכה

אותיות השמש (شَمْس) הן האותיות הנהגות בין השיניים או כשהלשון נוגעת בחך (14 אותיות):

ت ث ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

כאשר תבוא לפניהן إِلْ הידיעה, אין הוגים את ה־ل ואין מנקדים אותה, אך כדי שעדיין יבינו שמדובר ב־إل מוסיפים שדה (ـّ) לאות השמש הבאה אחריה.


דוגמאות: إِلتَّلِفُون קראו אִתְ-תַליפוּן ולא אִלְתַליפוּן.

إِلنُّور קראו אִנְ-נוּר ולא אִלְנוּר.


אותיות הירח (قَمَر), ארבע עשרה האותיות הנותרות, משתמשות ב־إِلْ הרגילה, למשל: إِلْإِيد קראו אִלְאִיד.


- إل הידיעה -