פייתון/פייתון גרסה 2/שלום עולם!/תרגילים

שלום עולם! מותאם אישית

עריכה

הפכי את הדוגמה הבסיסית לאישית יותר, על ידי הוספת שימך להדפסה. אם שמך ענת, לדוגמה, שני את הקוד כך שידפיס Hello World, Anat. בדקי שהנך מצליחה לערוך את השינויים במתרגם האינטראקטיבי.


הפתרון
>>>print 'Hello world, some1 who writes it!'

בפייתון 3:
>>>print("Hello world, Anat!")