תכנות לילדים באמצעות Game Maker/פונג בקוד/צעד 3: הגבול

הגבולעריכה

נוסיף אוביקט חדש.   וניתן לו את השם border (גבול). ניתן לו דמות של ריבוע של 16 פיקסלים על 16 פיקסלים, ונגדיר שהוא יהיה יציב (solid).  
נציב אותו בחדר:

 
עכשיו עלינו לחזור לכדור ולמחבט, ולטפל במה שקורה כשהם מתנגשים בגבול.

התנגשויותעריכה

נעבור לאוביקט המחבט ונוסיף לו אירוע התנגשות בגבול. 

נוסיף פעולת קוד: 

x+=0;

הצבנו יחסית 0 במשתנה x, כך שהוא יעצר כשהוא יתנגש בגבול.

נעבור לאוביקט הכדור וניצור אירוע התנגשות בגבול. 

נוסיף פעולת קוד,  ובקוד נכתוב:

move_bounce_solid(border);

הפעולה הזו דומה לפעולה שכתבנו כבר בצעד 2.

למה הפעם כתבנו solid? בגלל שהגבול הוא יציב, אנחנו יכולים להגדיר את הכדור שינתר רק כנגד אובייקטים יציבים.


 

כדאי לדעת:

אם הגבול לא היה יציב, היינו צריכים לכתוב move_bounce_all(border), כמו שהוסבר בצעד 2.

הביטוי בסוגריים (broder) מייצג את האובייקט שכנגדו הכדור ינתר.


  בדקו אם הכול פועל כראוי.


צעד 4: סוף המשחק