פקודת הניווט בלינוקס נקראת cd, ראשי תיבות ל"Change Directory".

פקודת cd היא אחת הפקודות הבסיסיות ביותר, שקיימת גם ביוניקס, מק, וגם בחלונות. פקודה זו מנווטת אל התיקייה שצויינה. את הפקודה רושמים כך: username@computername:~$ cd XXX כאשר XXX היא תיקיית היעד. כשנעבור לתיקייה זו, שורת הפקודה תשתנה אל: username@computername:~/XXX$ ובכך תזכיר לנו היכן אנו נמצאים.

תיקיית הבית

עריכה

לינוקס מאפשרת ריבוי משתמשים, כאשר לכל משתמש קיימת תיקייה משלו. בתיקייה נשמרים כל המסמכים, ההגדרות, ההגדרות של המשתמש וכו'. המשתמש הנו בעל בעלות מלאה על תיקיית הבית שלו, אך אינו יכול לשנות בדר"כ דבר מחוצה לה. תיקיית הבית של המשתמש נמצאת בתיקייה home שבתיקיית root (התיקייה הראשית במערכת, שמכילה את כל שאר התיקיות). לכן המיקום האבסולוטי שלה (יחסית ל-root) הינו: /home/username בתחילת העבודה, אנו נמצאים בתיקיית הבית של המשתמש שלנו. תיקייה זו מסומנת כ:~, ואם נרצה לעבור אליה, נוכל פשוט לכתוב: username@computername:~$ cd ~ ונחזור אליה מיד, מכל מקום בו נהיה.

מיקומים

עריכה

ניתן לנווט לשני סוגי מיקומים: מיקום יחסי ומיקום אבסולוטי.

מיקום יחסי הוא ביחס לתיקייה בה אנו נמצאים. לדוגמה, כך יראה מעבר מתיקיית הבית למסך הראשי (שגם הוא תיקייה...): username@computername:~$ cd Desktop מיקום אבסולוטי הנו בייחס לתיקיית ה-root. מעבר כזה ניתן לקיים מכל מקום לכל מקום. לדוגמה: username@computername:~$ cd /home/username/Desktop כדי להכנס לתיקיית ה-root, פשוט כותבים: username@computername:~$ cd / כדי לעבור לתיקייה אחת למטה בהיררכיה (זו שבה נמצאת התיקייה בה אתה כעת), נשתמש בפקודה: username@computername:~$ cd ../

 

עכשיו תורכם:

נווט לתיקייה init.d שבתוך התיקייה etc שנמצאת בתיקיית root. לאחר מכן, חזור בדרך הקלה ביותר לתיקיית הבית.

פקודת ls היא פקודה שגם קיימת ביוניקס, וכמובן בלינוקס ובמק, והפלט שלה הוא בעצם רשימת הקבצים בתיקיה. יש כמה מקרים של שימוש בפקודה. אם נרשום פשוט ls, אז הפלט יהיה רשימת הקבצים והתיקיות (שאגב צבועים בצבעים שונים) בתיקייה הנוכחית. כלומר אם עכשיו נפתח את הטרמינל (שנפתח בתיקיית הבית) ונרשום: username@computername:~$ ls נקבל רשימה של הקבצים והתיקיות בתיקיית הבית. (אתה מוזמן לנסות!)

צורה נוספת לשימוש, היא ציון התיקייה שאנחנו רוצים להציג את התוכן שלה, כמובן לפי חוקי היחסיות בדומה לפקודה cd. לדוגמה, אם נרצה לראות את התוכן של התיקייה etc מבלי להיכנס אליה, נכתוב: username@computername:~$ ls /etc

 

עכשיו תורכם:

חקור את המערכת! נסה להגיע למגוון תיקיות ולראות את תוכנן. התאמן בניווט עד שתשלוט בו היטב.