[[קטגוריה:NET/מחלקות

|Label]]


[[תמונה:Class

Icon.jpg|מחלקה]] Label - תווית [[:קטגוריה:NET/מחלקות

|(מחלקה)]]
תיאור מציג פקד תווית חלונאי
חברות Public
מרחב שם System.Windows.Forms
מחלקת האב Control


פקד תווית

Label היא מחלקה המאפשרת להציג פקד תווית עם שגרות ואירועים.
התווית משמשת בעיקר להצגת טקסט.

תחבירעריכה

Visual Basicעריכה

#Cעריכה

הערותעריכה

חבריםעריכה

מאפייניםעריכה

מאפיינים (רשימה מלאה)

שגרותעריכה

אירועיםעריכה

אפיונים יחודייםעריכה

בנאיעריכה

הבנאי מאתחל מופע חדש של המחלקה Label.

דוגמהעריכה

Visual Basicעריכה

#Cעריכה

עיין גםעריכה