AddHandler עריכה

ערך #C מקביל: =+

AddressOf עריכה

Alias עריכה

And עריכה

ערך #C חלופי: &&

AndAlso עריכה

ערך #C מקביל: &&

As עריכה

Boolean עריכה

ערך #C מקביל: boolean

ByRef עריכה

ערך #C מקביל: *

Byte עריכה

ערך #C מקביל: byte

ByVal עריכה

Call עריכה

Case עריכה

ערך #C מקביל: case

Catch עריכה

ערך #C מקביל: catch

CBool עריכה

CByte עריכה

CChar עריכה

CDate עריכה

CDec עריכה

CDbl עריכה

Char עריכה

ערך #C מקביל: char

CInt עריכה

Class עריכה

CLng עריכה

CObj עריכה

Const עריכה

ערך #C מקביל: const

Continue עריכה

ערך #C מקביל: continue

CSByte עריכה

CShort עריכה

CSng עריכה

CStr עריכה

CType עריכה

CUInt עריכה

CULng עריכה

CUShort עריכה

Date עריכה

Decimal עריכה

ערך #C מקביל: decimal

Declare עריכה

Default עריכה

ערך #C מקביל: default

Delegate עריכה

ערך #C מקביל: delegate

Dim עריכה

DirectCast עריכה

Do עריכה

ערך #C מקביל: do

Double עריכה

ערך #C מקביל: double

Each עריכה

Else עריכה

ערך #C מקביל: else

ElseIf עריכה

End עריכה

EndIf עריכה

Enum עריכה

ערך #C מקביל: enum

Erase עריכה

Error עריכה

Event עריכה

ערך #C מקביל: event

Exit עריכה

False עריכה

ערך #C מקביל: false

Finally עריכה

ערך #C מקביל: finaly

For עריכה

ערך #C מקביל: for

Friend עריכה

ערך #C חלופי: public

Function עריכה

ערך #C חלופי: null

Get עריכה

GetType עריכה

Global עריכה

GoSub עריכה

GoTo עריכה

Handles עריכה

If עריכה

ערך #C מקביל: if

Implements עריכה

Imports עריכה

ערך #C מקביל: using

In עריכה

ערך #C מקביל: in

Inherits עריכה

ערך #C מקביל: ::

Integer עריכה

ערך #C מקביל: int

Interface עריכה

ערך #C מקביל: interface

Is עריכה

ערך #C מקביל: is

IsNot עריכה

Let עריכה

Lib עריכה

Like עריכה

Long עריכה

ערך #C מקביל: long

Loop עריכה

Me עריכה

ערך #C מקביל: this

Mod עריכה

ערך #C מקביל: %

Module עריכה

MustInherit עריכה

MustOverride עריכה

MyBase עריכה

MyClass עריכה

Namespace עריכה

ערך #C מקביל: namespace

Narrowing עריכה

New עריכה

ערך #C מקביל: new

Next עריכה

Not עריכה

ערך #C מקביל: !

Nothing עריכה

ערך #C חלופי: null

NotInheritable עריכה

NotOverridable עריכה

Object עריכה

ערך #C מקביל: object

Of עריכה

On עריכה

Operator עריכה

ערך #C מקביל: operator

Option עריכה

Optional עריכה

Or עריכה

OrElse עריכה

Overloads עריכה

Overridable עריכה

Overrides עריכה

ParamArray עריכה

Partial עריכה

Private עריכה

ערך #C מקביל: private

Property עריכה

Protected עריכה

ערך #C מקביל: protected

Public עריכה

ערך #C מקביל: public

RaiseEvent עריכה

ReadOnly עריכה

ערך #C מקביל: readonly

ReDim עריכה

REM עריכה

RemoveHandler עריכה

Resume עריכה

Return עריכה

ערך #C מקביל: return

SByte עריכה

Select עריכה

ערך #C מקביל: switch

Set עריכה

Shadows עריכה

Shared עריכה

Short עריכה

ערך #C מקביל: short

Single עריכה

Static עריכה

ערך #C מקביל: static

Step עריכה

לערך ב-#C עיין: for

Stop עריכה

String עריכה

ערך #C מקביל: string

Structure עריכה

ערך #C מקביל: struct

Sub עריכה

ערך #C חלופי: [[NET/CsharpOperators#{}|{}]]

SyncLock עריכה

Then עריכה

Throw עריכה

ערך #C מקביל: throw

To עריכה

True עריכה

ערך #C מקביל: true

Try עריכה

ערך #C מקביל: try

TryCast עריכה

TypeOf עריכה

ערך #C מקביל: typeof

UInteger עריכה

ערך #C מקביל: unint

ULong עריכה

ערך #C מקביל: ulong

UShort עריכה

ערך #C מקביל: ushort

Using עריכה

ערך #C מקביל: using

Variant עריכה

ערך #C חלופי: object

Wend עריכה

When עריכה

While עריכה

ערך #C מקביל: while

Widening עריכה

With עריכה

WithEvents עריכה

WriteOnly עריכה

Xor עריכה

#Const עריכה

#Else עריכה

#ElseIf עריכה

#End עריכה

#ExternalSource עריכה

#If עריכה

#Region עריכה