תכנות בסביבת NET
+ עריכה

אופרטור חיבור

- עריכה

אופרטור חיסור

* עריכה

הכפלה

/ עריכה

חילוק

% עריכה

מודולו

& עריכה

"וגם". מבצע פעולת AND בין הסיביות של שני האופרנדים.

| עריכה

"או". מבצע פעולת OR בין הסיביות של שני האופרנדים.

! עריכה

שלילה לוגית. הופך את הערך של הביטוי הבוליאני שאחריו.

&& עריכה

פעולת "וגם" (AND) לוגית בין שני האופרנדים.

|| עריכה

פעולת "או" (OR) לוגית בין שני האופרנדים.

++ עריכה

הוספה אונרית. מוסיף ערך 1 למשתנה המספרי שלפניו או אחריו.

-- עריכה

החסרה אונרית. מחסר ערך 1 למשתנה המספרי שלפניו או אחריו.

>> עריכה

<< עריכה

== עריכה

השוואה בוליאנית. מחזיר true אם ורק אם ערכי שני האופרנדים שווים.

=! עריכה

השוואה בוליאנית. מחזיר true אם ורק אם ערכי שני האופרנדים שונים זה מזה.

< עריכה

בודק האם הערך שבצד שמאל גדול מהערך שבצד ימין.

> עריכה

בודק האם הערך שבצד שמאל קטן מהערך שבצד ימין.

=< עריכה

בודק האם הערך שבצד שמאל הוא גדול או שווה לערך שבצד ימין.

=> עריכה

בודק האם הערך שבצד שמאל הוא קטן או שווה לערך שבצד ימין.

= עריכה

אופרטור השמה, מקנה לערך שבצד שמאל את ערכו של המספר או המשתנה אשר נמצא בצד ימין.

=+ עריכה

מוסיף לערך שבצד שמאל את ערכו של המספר או הנעלם אשר נמצא בצד ימין.

למשל:

x = 1;
x += 5;

x ערכו יהיה 6,

x = 6

חובה תחילה לאתחל את ערכו של x לפני שימוש באופרטור.

=- עריכה

=* עריכה

=/ עריכה

=% עריכה

=& עריכה

=| עריכה

=^ עריכה

=<< עריכה

=>> עריכה

?? עריכה

. עריכה

[] עריכה

() עריכה

:? עריכה

משמש לכתיב מקוצר של משפט הבקרה if...else כאשר המשפט מבצע השמה של ערך למשתנה. למשל, קטע הקוד הבא:

int x;
if (y > 4)
  x = 1;
else
  x = 2;

יכול להיכתב בעזרת אופרטור זה באופן הבא:

x = y > 4 ? 1 : 2;

כלומר, הביטוי שלפני סימן השאלה מוערך, ואם ערכו true, הביטוי מחזיר את הערך שאחרי סימן השאלה. אחרת, הביטוי מחזיר את הערך שאחרי הנקודותיים.

"" עריכה

מציין מחרוזת

{} עריכה

פתיחה/סגירה של טווח הכרה.

== עריכה

השוואה

// עריכה

הערה רגילה

/* */ עריכה

הערה בת מספר שורות

/// עריכה

הערת XML