Visual Basic/יסודות השימוש בשפה

Visual Basic 6.0פרק זה ילמד את המשתמש המתחיל כיצד לעשות את צעדיו הראשונים בתכנות Visual Basic. הפרק יקנה ידע ברמה הבסיסית ביותר, ויש לקרוא את כולו ולפי הסדר כדי להיות מסוגל להתחיל לתכנת בשפה.

מבנה חלון Visual Basic

עריכה

חלון נורמלי של Visual Basic יראה כך:
 

 • תפריטי התוכנה השונים (Menus) - תפריטי אפשרויות דרכם אפשר לבצע פעולות שונות הקשורות לתכנות, וגם לעיצוב המבנה של סביבת-הפיתוח.
 • סרגל הכלים הסטנדרטי (Standard Toolbar) - סרגל כלים המספק גישה מהירה לכמה מהאפשרויות שנמצאות בשימוש תכוף יותר. את כל האפשרויות האלו ניתן להפעיל גם דרך התפריטים השונים.
 • חלון ניווט פרויקט (Project Explorer) - כל תוכנה של Visual Basic כוללת פרויקט (Project) אחד, ולפעמים אפילו יותר. כפי שנלמד בהמשך, כל פרויקט יכול להכיל מספר טפסים (Form), מודולים (Module) ועוד. חלון זה מאפשר ניווט נוח בין חלקיו השונים של הפרויקט.
 • חלון עיצוב טופס - הטופס (Form) הוא אחד הרכיבים הבסיסיים ביותר בתכנות Visual Basic. טופס מייצג חלון עליו נמצאים רכיבים שונים כגון כפתורים, תיבות טקסט וכו'. חלון עיצוב-הטופס הוא המקום בו המתכנת קובע כיצד יראה חלון התוכנה כאשר ייפתח.
  • אובייקטים שונים - אובייקטים (Object) גם הם חלק בלתי-נפרד מ-Visual Basic. בתמונה לעיל מוצגים מספר אובייקטים לדוגמא הממוקמים על הטופס.
 • חלון כתיבת קוד - לכל טופס ומודול ב-Visual Basic קיים קובץ קוד משלו. חלון זה מאפשר לערוך את קובץ הקוד של הטופס או המודול הנוכחי. באמצעות הקוד, המתכנת גורם לפעולות שונות להתרחש בזמן הרצת התוכנה כתגובה לאירועים (Event) שונים, כגון לחיצת עכבר, כתיבה, גרירה וכו'.
 • סרגל רכיבים (Component Tab) - באמצעות סרגל זה, המשתמש יכול להוסיף רכיבים (Component) - אובייקטים - שונים לטופס אותו הוא מעצב. בתמונה ניתן לראות את הרכיבים הבסיסיים של Visual Basic. ניתן גם להוסיף לסרגל זה רכיבים נוספים.
 • חלון תכונות אובייקט (Properties Window) - כאשר המשתמש מסמן רכיב כלשהו - בין אם הוא טופס, מודול, או אובייקט שמונח על טופס - חלון זה מראה את התכונות (Property) השונות של רכיב זה, ומאפשר להגדירן ולשנותן.
  • חלון פריסת טופס (Form Layout Window) - באמצעות חלון אפשרי זה, המשתמש יכול לקבוע באיזו נקודה על המסך יופיע הטופס - החלון - עליו הוא עובד באותו רגע. ניתן גם לקבוע שהטופס יופיע במקום ברירת-המחדל שמערכת ההפעלה מייעדת לו, במקום לקבוע את המיקום ידנית.

זהו הסבר קצר וממצה על המבנה של סביבת הפיתוח. בפרקים הקרובים, תלמדו להכיר ולהבין את כל חלקיה, וכיצד ניתן להשתמש בהם כדי ליצור תוכנה ב-Visual Basic. כעת, התחל לקרוא את הפרק הראשון של חלק זה - תכונות השפה.