מאפיינים נחוצים עריכה

  • cols סוג: מספר (מחרוזת).
  • rows סוג: מספר (מחרוזת).

מאפיינים עריכה

תוכן עריכה

ביטוי רגלורי:

(#PCDATA)

אבות אפשריים עריכה

קבוצת אבות 1: abbr, acronym, address, b, bdo, big, caption, cite, code, dfn, dt, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, kbd, label, legend, p, q, samp, small, span, strong, sub, sup, tt, var
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, a, fieldset, object, pre.