מאפיינים נחוצים

עריכה
  • xml:space - עם ערך קבוע: 'preserve'

מאפיינים

עריכה

תוכן

עריכה

אפס או יותר צאצאים מתוך הרשימה הבאה (תוכן רשות):

tt, i, b, big, small.

  • אלמנטים מסוג ביטויים:
  • אלמנטים מסוג מיוחד לא מעוצב:

br, span, bdo, map.

  • אלמנטים מסוג שונות שורה:
  • אלמנטים מסוג רכיבי טופס:
  • אלמנט a.

ליתר דיוק - ביטוי רגלורי:

(טקסט (#PCDATA) | a | tt | i | b | big | small | em | strong | dfn | code | q | samp | kbd | var | cite | abbr | acronym | sub | sup | br | span | bdo | map | ins | del | script | input | select | textarea | label | button)*

אבות אפשריים

עריכה

קבוצת אבות 2: blockquote, body, noscript
, קבוצת אבות 3: dd, del, div, ins, li, td, th
, button, fieldset, form, map, object.