אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 29

מילת השאלה kiel

עריכה

134. מילת השאלה kiel משמעותה "איך", "באיזה אופן".

 • ?Kiel oni vivas en tia aero = איך אנשים חיים בכזה אויר?
 • !Kiel afabla ŝi estas = איזו חביבה היא! (בסלנג עברי: איך שהיא חביבה!)
 • Mi scivolas kiel la batalo okazis = אני תוהה איך הקרב קרה
 • ?Kiel longe li pensis pri ĝi = כמה זמן חשבת על זה?

עבר נשלם

עריכה

135. צורת הזמן המורכבת שתקבלת מצירוף הפועל estis + בינוני פעיל בעבר (סיומת inta) נקראת עבר נשלם. היא משמשת כדי לדווח על נקודת זמן כלשהי בעבר, ולציין שפעולה או מצב הסתיימו לפני נקודת זמן זו.

 • Hieraŭ ŝi diris ke ŝi estis leginta la libron = אתמול היא אמרה שהיא כבר סיימה (עוד לפני כן!) לקרוא את הספר.

מספרים

עריכה

136. המספרים בין אחת לשתים עשרה:

1 = unu 5 = kvin 9 = naŭ
2 = du 6 = ses 10 = dek
3 = tri 7 = sep 11 = dek unu
4 = kvar 8 = ok 12 = dek du

137. אף אחד מהמספרים, למעט unu, לא יקבל את סיומת הרבוי j או סיומת האקוזטיב n. המספר unu ברבים פירושו "אחדים". במשפט שבו יש להבחין בין פעולה של חלק אחד של קבוצה לבין חלק אחר, המילה alia תשמש כדי להתייחס לחלק האחר של הקבוצה.

 • Unuj marŝis, aliaj kuris = אחדים הלכו, אחרים רצו.
 • Mi prenis unujn kaj lasis la aliajn = לקחתי אחדים והשארתי את היתר

138. מילת היחס el (מ....) תשמש כדי להתייחס לכמות מסויימת מתוך הכלל.

 • Ses el la knaboj venis = ששה מהנערים הלכו
 • Ok el tiuj libroj estas la miaj = שמונה מהספרים האלו הם שלי
 • El tiuj ĉapeloj mi ŝatas nur unu = מהכובעים האלה אני אוהב רק אחד.

ביטויי כמות

עריכה

139. בדומה לשימוש בסיומת n עבור ביטוי זמן (91), ניתן להשתמש בסיומת n גם עבור ביטוי שמציין משקל, מחיר, אורך או מידה כמותית אחרת.

 • Li marŝis dek unu kilometrojn = הוא צעד 11 ק"מ.
 • La parko estas larĝa tri kilometrojn, kaj longa kvar kilometrojn = רוחבו של הפארק 3 ק"מ ואורכו 4 ק"מ
 • La tablo pezas dek du kilogramojn = משקלו של השולחן 12 ק"ג.

כאשר מציינים גיל של אדם בשנים – הפועל של המשפט יהיה havi:

 • La fratino havas dek jarojn = אחותי בת עשר

קטע קריאה: על המשפחה שלנו

עריכה

Mi rakontos al vi kian familion ni havas.

Ni estas ses personoj kaj ni loĝas en ĉi tiu domo de antaŭ preskaŭ kvar jaroj. Antaŭ ol veni ĉi tien al la urbo, ni estis loĝintaj tri jarojn en kvieta vilaĝo en la kamparo.

Mia patro estas alta, kun grizaj haroj kaj griza barbo. Kvankam li ne estas riĉulo, li tamen havas sufiĉe da mono por vivi kontente kaj feliĉe. Li ŝatas marŝi, kaj ofte li estas marŝinta kvin aŭ ses kilometrojn por unu promeno. Unu fojon mi demandis "Kiel vi povas marŝi tiel multe?" Li respondis "Dum mi estis junulo mi estis soldato, kaj tiam mi estis tre multe marŝanta. Tial mi ne forgesas la plezurojn de longaj promenoj."

La patrino estas malpli alta ol mi, kaj kiel bluajn okulojn ŝi havas, sub nigraj okulharoj kaj nigraj brovoj! Ŝiaj haroj estas nigraj kaj buklaj, kaj ŝiaj vangoj estas ruĝaj. Ŝi havas dolĉan voĉon, kaj estas plezuro aŭdi ŝiajn kantojn. Por legi aŭ skribi ŝi kutime portas okulvitrojn.

Mi havas du fratojn kaj unu fratinon. La fratino havas dek unu jarojn. Unu el la fratoj havas ok jarojn, la alia havas dek du jarojn. Ili povas bonege kuri, rajdi, kaj fari aliajn interesajn aferojn. Ili lernis siajn lecionojn en la lernejo tiel bone ke ses fojojn en unu monato oni laŭdis ilin. Ni multe ĝojis pri tiom da laŭdo por la fratoj. La fratino estas malpli forta, tamen ŝi ofte promenas kun ni eĉ du aŭ tri kilometrojn.

La avino ankaŭ loĝas ĉe ni de antaŭ sep aŭ ok jaroj. Unu el ni kutime restas ĉe la hejmo kun ŝi, dum la aliaj promenas, ĉar ŝi ne estas sufiĉe forta por marŝi eĉ unu kilometron. Mi ofte scivolas kial ŝi preferas sidi sur la verando, kaj mi demandas al ŝi "Ĉu vi estas tro laca por marŝi?" Ŝi kutime balancas la kapon kaj diras "Jes, mia nepo, mi estas tro laca."

משפטים לתרגום

עריכה
1. שלוש וארבע הם שבע.
2. שתים ושש הם שמונה.
3. חמש ושש הם אחת עשרה.
4. שבע וחמש הם שתים עשרה.
5. אני לומד גאומטריה מלפני חמישה חודשים, ואת השפה הגרמנית מאז ינואר.
6. קראתי שלושה ספרי גרמנית, אבל לא אוכל לדבר את השפה הזאת עד אחרי אוגוסט.
7. ללמוד שפה כזאת זה דבר קשה.
8. תשעה מהנערים בבית הספר שלנו לומדים את השפה הגרמנית איתי
9. הם ילדים חביבים, עם עיניים כחולות.
10. אחדים לומדים אותה בקלות, אחרים לא אוהבים אותה.
11. שלושה מהבנים ושתים מהבנות בבית הספר הזה הם גרמנים.
12. הם היו גרים ארבע שנים בעיר גדולה, אבל אני חושב שהם מרוצים יותר (=גרים בצורה מרוצה יותר) בכפר השקט שלנו.
13. הם יכולים לדבר איתנו היטב, אבל הם רק מהנהנים בראשם תוך כדי כך שאנחנו מדברים אליהם.
14. לא הייתי רואה אותם לפני שהם באו לבית הספר, למרות שהם שכנים שלנו.
15. הם יכולים לרכב היטב, ולעתים קרובות הם רוכבים שמונה או עשרה קילומטר ביום אחד.
16. בדרך כלל הם רוכבים בפארק שאורכו ארבעה ק"מ, שם (kie) יש רק מעט אבק.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 28 לדף השער שיעור 30 >>>