אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 30

מילת השאלה kiom

עריכה

140. מילת השאלה kiom משמעותה "כמה", "איזו כמות".

 • ?Kiom da tempo vi ripozis = כמה זמן נחת?
 • ?Kiom da sukero kaj kiom da fragoj vi aĉetis = כמה סוכר וכמה תותים קנית?
 • Ni scivolas kiom da mono li havos = אנחנו תוהים כמה כסף יהיה לו
 • ?Kiom de la leciono vi lernis = כמה (איזה חלק) מהשיעור למדת?

תארים במשפט חסר

עריכה

141. כל תואר במשפט חסר (50) ובכל משפט שבו הפועל עומד בפני עצמו (ללא שם עצם כנושא) חייב להיות תואר הפועל.

 • Estas varme en la domo = חם בבית
 • Estos malvarme morgaŭ = יהיה קר מחר
 • Estas bone ke li venis = טוב שהוא בא
 • Estas amuze ke ni forgesis lin = זה משעשע ששכחנו אותו
 • Ke vi venis estis tre saĝe = זה מאד חכם שבאת
 • Estos pli agrable en la salono = יהיה נעים יותר בסלון.

מספרים - המשך

עריכה

142. את המספרים עשרים, שלושים, ארבעים, וכו' יוצרים בצורה הבאה:

10= dek 20 = dudek 30 = tridek 40 = kvardek

את המספרים מאתיים, שלוש מאות, ארבע מאות וכו' יוצרים בצורה הבאה:

100 = cent 200 = ducent 300 = tricent 400 = kvarcent

את המספרים אלפיים, שלושת אלפים, ארבעת אלפים וכו', יוצרים בצורה הבאה:

1000 = mil 2000 = dumil 3000 = trimil 4000 = kvarmil

143. המספרים בין אחת עשרה לתשע עשרה:

11 = dek unu 12 = dek du 13 = dek tri
14 = dek kvar 15 = dek kvin 16 = dek ses
17 = dek sep 18 = dek ok 19 = dek naŭ

144. מספרים בעלי שתי ספרות ומעלה יש לקרוא משמאל לימין, בדיוק כמו בעברית.

 • cent tridek kvin = 135
 • kvarcent naŭdek sep = 497
 • sescent du = 602
 • mil okdek = 1080
 • mil naucent dek du = 1912

הסופית an

עריכה

145. הסופית an משמשת ליצירת מילים שמציינות מגורים במקום כלשהו או השתייכות לאירגון, מפלגה וכו'. המילה ano עצמה פירושה "חבר ב...".

 • Bostonian = "בוסטוני" (=תושב העיר בוסטון)
 • domano = דייר
 • vilaĝano = כפרי (=תושב של כפר)

אוצר מלים

עריכה
שמות עצם eraro = טעות/שגיאה grado = ציון superjaro = שנה מעוברת
minuto = דקה sekundo = שניה aritmetico = חשבון

שמות פועל memori = לזכור ricevi = לקבל kalkuli = לחשב

קטע קריאה: שיעור חשבון

עריכה

Estas malvarme hodiaŭ, kaj tute ne agrable ekster la domo. La urbanoj ne estas promenantaj en la parko, ĉar ili preferas resti en la domoj. Mi ankaŭ restis en la domo, kaj parolis al mia juna frato. Mi helpis lin pri la leciono en aritmetiko, tial ke li baldaŭ havos ekzamenojn, kaj li volas esti preta por skribi tre bonajn respondojn.

Mi demandis al li "Kiom faras dek tri kaj dek kvar?" Li respondis ke tiuj faras dudek sep. Tiam mi demandis kiom faras dudek unu kaj tridek kvar. Li kalkulis kvin aŭ ses sekundojn, per mallaŭta voĉo, kaj diris "Ili faras kvindek kvin." Mi demandis kiom faras ducent tri kaj sepcent ok, kaj li respondis ke ili faras naŭcent dek unu. Li tute ne faris erarojn al mi, kaj fine mi diris al li ke li povas bonege kalkuli. Mi opinias ke li ricevos bonan gradon en la ekzamenoj.

Post kelkaj minutoj ni komencis paroli pri aliaj aferoj. Mi demandis "Kiom da tagoj en la monato septembro?" La frato respondis "Septembro, novembro, aprilo kaj junio havas tridek tagojn. Kvankam tiuj monatoj havas tiom da tagoj, la aliaj monatoj havas tridek unu tagojn. Sed la monato februaro havas nur dudek ok tagojn."

Estas interese lerni pri ĉi tiu monato februaro. Dum tri jaroj ĝi havas dudek ok tagojn, sed en la sekvanta jaro ĝi havas dudek naŭ tagojn. La jaro havanta tian februaron estas la "superjaro." Mi rakontis tiun interesan aferon al la frato, kaj li diris ke li bone memoros ĝin. Li diris ke li ne antaŭe sciis pri la superjaro.

Li ne sciis ke la superjaro havas tricent sesdek ses tagojn, kvankam la aliaj jaroj havas nur tricent sesdek kvin tagojn. Li diris ke li ankaŭ memoros pri la nombro da tagoj en la superjaro, kaj ke li rakontos la aferon al la aliaj knaboj.

משפטים לתרגום

עריכה
1. יש לתרגם למילים: 14, 18, 42, 86, 79, 236, 431, 687, 788, 1240, 1885, 4500, 9872
2. בשנה יש 12 חודשים.
3. יש רק 30 יום בחודשים אפריל, יוני, ספטמבר ונובמבר.
4. יש שבעה ימים בשבוע ו-24 שעות ביממה.
5. 12 מהשעות האלו מרכיבות (faras) את היום והאחרות את הלילה.
6. יש שישים דקות בשעה, ושישים שניות בדקה.
7. בחודש יש ארבעה שבועות ובנוסף יומיים או שלושה ימים.
8. בשנה יש 52 שבועות.
9. כמה שבועות יש בעשר שנים?
10. לפחות שנה אחת בעשר שנים היא שנה מעוברת.
11. בשנה מעוברת יש 366 ימים, במקום 365.
12. אנשים חכמים חישב את העניין הזה לפני הרבה שנים.
13. זה טוב לנו שהם אוהבים ללמוד חשבון.
14. לעיתים קרובות קיבלתי ציונים טובים.
15. אני זוכר את (=אודות) זה היטב ורק לעיתים רחוקות עושה טעויות.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 29 לדף השער שיעור 31 >>>