אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 32

כינוי זיקה: kia

עריכה

150. כאשר פסוקית זיקה (146) מבארת סוג או תכונה של האדם או העצם שמוזכר במשפט הראשי, כינוי הזיקה יהיה מילת השאלה kia, והיא תקבל סיומת של ריבוי ו/או אקוזטיב (סיומת n) במידת הצורך.

 • Mi havas tian libron, kian vi serĉas = יש לי את הספר (מהסוג) שאתה מחפש
 • Tiaj amikoj, kiajn vi havas, estas afablaj = החברים האלה, שיש לך, הם חביבים
 • Li deziras tian ĉapelon, kia kostas ses dolarojn = הוא מחפש כובע כזה, שעולה שישה דולאר.
 • Mi havas la saman deziron, kian vi = יש לי את אותם שאיפות כמו (שיש) לך

כינוי זיקה: kien/kie

עריכה

151. מילות השאלה (118) kie ו-kien משמשות גם ככינוי זיקה שמבארת את המקום או את הכיוון של מקום שמוזכר במשפט הראשי.

 • Mi iros tien, kie vi estas = אני אלך למקום שבו אתה נמצא
 • Mi estis tie, kien vi iros = הייתי במקום שאליו אתה הולך
 • Mi iros tien, kien vi iris = אני אלך למקום שאליו הלכת
 • Mi trovis lin en la urbo, kie li loĝas = אני אמצא אותו בעיר, שם הוא גר
 • ?Ĉu vi venos ĉi tien, kie ni estas = האם תבוא למקום שבו אנחנו נמצאים

בינוני פעיל בעתיד

עריכה

152. כדי להפוך את שם הפועל vidi לבינוני פעיל בעתיד יש להוסיף לשורש המילה את הסימות onta, וכך מתקבל שם התואר vidonta (שיראה).

 • La virino salutonta vin estas afabla = האישה שעומדת לברך אותנו היא חביבה
 • La venonta monato estas marto = החודש הבא הוא מרץ
 • La venontan semajnon mi foriros = בשבוע הבא אני אעזוב

153. צורת הזמן המורכבת שמתקבלת מהטיית הפועל esti + בינוני פעיל בעתיד (סיומת onta) משמשת כדי לתאר פעולה שעמדה, עומדת או תעמוד להתרחש.

 • Mi estas scribonta la leteron = אני עומד לכתוב את המכתב
 • Mi estis scribonta a leteron = עמדתי לכתוב את המכתב
 • Morgaŭ matene li estos forironta = מחר בבוקר הוא עומד לעזוב

הסופית ind

עריכה

154. הסופית ind משמשת ליצירת מילים שמשמעותן "בעל ערך" או "ראוי". ind משמש גם כשורש בפני עצמו (inda = ראוי).

 • dezirinda = כדאי, משתלם (שראוי לרצות בו)
 • rimarkinda = מרשים, ראוי לציון
 • laŭdinda = ראוי לשבחים
 • mallaŭdinda = מביש, ראוי לגנאי
 • ridinde = בצורה משעשעת או מגוחכת
 • tradukinda = ראוי לתרגום

אוצר מלים

עריכה
שמות עצם gasto = אורח kuku = עוגה edzo = בעל (של אישה)
ligno = עץ (החומר) fajro = אש kamparano = איכר/חקלאי

תארי שם kruela = אכזר certa = בטוח (במשהו)

שמות פועל ataki = לתקוף bati = להכות defendi = להגן
suspekti = לחשוד krii = לצעוק flari = להריח
difekti = לקלקל

תארי פועל ankoraŭ = עדיין

קטע קריאה: אלפרד הגדול והעוגות

עריכה

Unu fojon antaŭ pli multe ol mil jaroj, soldatoj venis de trans la maro por ataki la anglan reĝon Alfredon Grandan. Ili nek konis nek malamis lin, sed ili sciis ke li estas persono kies landon ili deziras gajni.

Ĉi tiuj malamikoj estis venintaj tiel subite ke Alfredo ne estis preta por defendi sian landon kontraŭ ili. Tial li forkuris kelkajn kilometrojn de la urbo, kaj sin kaŝis en granda arbaro malantaŭ vilaĝo. Anstataŭ porti reĝajn vestojn li aĉetis tiajn ĉifonojn kiajn kamparanoj kaj malriĉuloj portas. Li loĝis ĉe malriĉa sed laŭdinda kamparano, kiu ne konis la reĝon, kaj tute ne suspektis kia persono lia gasto estas.

Unu memorindan tagon Alfredo estis sidanta apud la fajro, kaj estis rigardanta siajn sagojn kaj pafarkon dum li pensis malĝoje pri sia lando. La edzino de la arbarano demandis "Ĉu vi ankoraŭ sidos tie dekkvin aŭ dudek minutojn?" "Jes," respondis la reĝo. Ŝi diris "Nu, estos necese fari pli varmegan fajron por tiaj kukoj kiajn mi nun estas bakonta. Ĉu vi gardos tiujn kukojn kiuj nun estas super la fajro, dum mi kolektos pli multe da ligno?" Alfredo respondis "Certe mi gardos ilin kontraŭ la fajro."

La virino serĉonta lignon foriris en alian parton de la arbaro, kie estis multe da ligno, kaj la reĝo penis zorgi pri la kukoj. Sed baldaŭ li forgesis ilin, kaj la fajro ilin difektis. Kiam la virino venis kaj flaris la kukojn ŝi kriis "ho, vi riproĉinda viro! Kvankam vi ankoraŭ sidas tie, vi ne pensas pri la kukoj, kaj la fajro estas difektinta ilin!"

Ŝi estis kruele batonta la reĝon, kiam li diris al ŝi kiu li estas, kaj kial li forgesis la kukojn. Tiam ŝi tre hontis, kaj anstataŭ mallaŭdi lin ŝi volis esti ankoraŭ pli bona al li.

משפטים לתרגום

עריכה
1. אלפרד הגדול היה מלך ראוי לשבחים שחי לפני יותר מאלף שנים.
2. עדין מדברים עליו בגלל שהוא לא רק תרגם ספרים רבים לשפה האנגלית אלא גם כתב באנגלית.
3. הוא רצה לעזור יותר לכפריים.
4. אבל אוייבים תקפו אותו לעתים קרובות ולבסוף הם הביסו את חייליו.
5. אז הם מיהרו ללכת להיכן שאלפרד היה.
6. הם עמדו להתקיף אותו, אבל הוא ברח הרחק לתוך יער גדול.
7. שם הוא גר זמן מה אצל איכר עני.
8. הוא לבש סמרטוטים מהסוג שכפריים נוהגים ללבוש, ולא אמר לאיכרים מי הוא.
9. יום אחד הוא ישב ליד האש ותהה "האם בשבוע הבא (sekvanta) האוייב (כבר) הביס את חיילי?"
10. אשת האיכר שאלה: "האם תשב כאן ותשמור על העוגות האלו? אני רוצה לאסוף עוד הרבה עצים".
11. הוא ענה "ודאי, אני אוכל לעזור לך".
12. אבל כשהיא באה אחרי כמה דקות, האישה הריחה את העוגות וידעה שהאש הרסה אותן.
13. היא צעקה "הו, איזה אדם ראוי לגנאי!"
14. היא התחילה להכות אותו באכזריות, אבל הוא לא הגן על עצמו.
15. במקום זאת, הוא אמר לה מי הוא היה.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 31 לדף השער שיעור 33 >>>