אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 4

מושא ישיר

עריכה

22. הפעלים בהם השתמשנו עד כה היו פעלים עומדים. פועל עומד מתאר פעולה שקשורה לנושא ולא משפיעה על אדם או עצם אחרים. פועל יוצא, לעומת זאת, מתאר פעולה שבה יש יחס גומלין בין הנושא של המשפט לבין אדם או עצם אחרים, כמו למשל "הנער חיפש... (משהו)", "לאיש יש... (משהו)" וכו'.

23. העצם או האדם שקשורים לפעולה אותה מתאר פועל יוצא נקראים "מושא ישיר" (אקוזטיב), והם מקבלים באספרנטו את הסיומת n. כאשר המושא הישיר הוא בצורת הרבים, הסיומת n תתווסף אחרי סיומת הריבוי j.

 • La knabo trovas la florojn = הנער מוצא את הפרחים
 • La viro havas seĝon = לאיש יש כסא

24. לוואי תואר שמתאר מושא ישיר מקבל, אף הוא, את הסיומת n. הצמדת הסיומת ללוואי מאפשרת לדעת בוודאות אם הלוואי מתאר את הנושא או את המושא, ומאפשרת גמישות רבה בקביעת סדר המילים במשפט.

 • La knabo trovas la belajn florojn = הנער מוצא את הפרחים היפים
 • Florojn belajn la viro havas = פרחים יפים יש לאיש
 • La viro havas grandajn seĝojn = לאיש יש כסאות גדולים
 • Ruĝajn rozojn la knabo havas = ורדים אדומים יש לנער

25. נשוא שמופיע אחרי אוגד (19) לא יקבל את סיומת n. ה' הידיעה (18) לא תקבל את הסיומת n.

 • La knabo trovas la belan birdon = הנער מוצא את הציפור היפה
 • La birdo estas bela = הציפור (היא) יפה

מילת החיבור kaj

עריכה

26. מילת החיבור kaj משמשת לבניית במשפטים בצורה "גם... וגם...".

 • La viro kaj marŝas kaj kuras = האיש גם צועד וגם רץ
 • La ĉevalo estas kaj granda kaj forta = הסוס (הוא) גם גדול וגם חזק
 • La knabo havas kaj rozojn kaj violojn = לנער יש גם ורדים וגם סיגליות
 • Kaj la knabo kaj la viro estas altaj = גם הנער וגם האיש (הם) גבוהים

הערה: kaj יכול לשמש גם כ-"ו..."

 • la viro kaj la knabo kuras = האיש והנער רצים

מילת השלילה ne

עריכה

27. המילה ne משמשת לשלילת משפט או חלק ממנו, או כתשובה שלילית על שאלה כלשהי. כאשר משתמשים בה לשלילת משפט שלם, מקובל למקם אותה לפני הפועל של המשפט. בכל מקרה אחר היא יכולה להופיע לפני כל מילה אחרת במשפט.

 • Violoj ne estas ruĝaj = סיגליות הן לא (=אינן) אדומות
 • La viroj ne sidas sur seĝoj = הגברים אינם יושבים על כיסאות
 • La birdo kantas, ne flugas = הציפור שרה, לא עפה
 • La domo estas blanka, ne verda = הבית (הוא) לבן, לא ירוק

אוצר מילים

עריכה
מילות יחס apud = ליד

מילות חיבור sed = אבל/אלא ש...

כינויי גוף ili = הם/ן

שמות עצם koloro = צבע benko = ספסל frukto = פרי
branĉo = ענף herbo = עשב/דשא

תארי שם larĝa = רחב mola = רך feliĉa = מאושר
diversa = מגוון nigra = שחור

פעלים בהווה manĝas = אוכל rompas = שובר havas = יש (ל...)
trovas = מוצא vidas = רואה kolektas = אוסף

תרגיל קריאה

עריכה
1. La knaboj ne estas en la ĉambro en la blanka domo
2. Ili estas en la granda ĝardeno
3. La ĝardeno ŝajnas kaj longa kaj larĝa
4. La feliĉaj knaboj vidas la belan ĝardenon
5. Ili vidas florojn apud alta arbo
6. La floroj havas diversajn kolorojn
7. La knaboj kolektas kaj ruĝajn kaj flavajn florojn
8. Florojn blankajn ili ne vidas
9. La alta arbo havas verdajn foliojn sur la branĉoj
10. La knaboj rompas branĉon, kaj kolektas la fruktojn
11. Ili vidas florojn sur la branĉoj, sed la florojn ili ne kolektas
12. La knaboj ne sidas sur benkoj en la ĝardeno, sed kuŝas sur la mola herbo
13 La kolomboj sidas sur la arboj, kaj ili estas feliĉaj
14 La knaboj vidas la belajn birdojn
15 Fortaj nigraj ĉevaloj manĝas la herbon en la kampo
16 La knaboj vidas la ĉevalojn, sed la ĉevaloj ne vidas la knabojn
17 La ĉevaloj ne dormas, ili manĝas
18 La freŝa herbo estas verda kaj mola
19. Feliĉaj estas kaj la knaboj kaj la ĉevaloj
20. La pomo estas bona frukto

משפטים לתרגום

עריכה
1. עלים ירוקים (הם) על העצים.
2. הנער שובר ענפים ואוסף את התפוחים.
3. הם לא ליד העץ הגבוה בגינה.
4. הם מוצאים ענפים על העץ, אבל לא רואים את הפירות.
5. הבית ארוך, רחב וגבוה.
6. החדרים בבית הם גם ארוכים וגם רחבים.
7. לגברים יש סוסים שחורים חזקים.
8. הסוסים אוכלים את העשב הטרי בשדה.
9. הגברים יושבים על כסאות בגינה.
10. הנערים לא ישנים, אלא שוכבים על הדשא הרך.
11. הם רואים גם את הציפורים וגם את הפרחים, ונראים מאושרים.
12. לפרחים יש צבעים מגוונים, אבל הדשא ירוק.
13. הציפורים לא יושבות על העץ, אלא עפות ליד העצים.
14. ורדים אדומים יפים מונחים על השולחן בבית.
15. התפוחים האדומים הגדולים (הם) ליד הוורדים הצהובים.<<< שיעור 3 לדף השער שיעור 5 >>>