אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 47

כינויי השם הכללי neniu ו-nenies

עריכה

220. כינוי השם הכללי neniu פירושו "אף אחד". הוא מורכב משילוב של ne ושל iu, כשהאות האמצעית n נוספה כדי להקל על הגיית המילה.

 • Neniu el vi komprenas min = אף אחד מכם לא מבין אותי.
 • Mi trovis neniun preta por iri = לא מצאתי אף אחד שמוכן ללכת.
 • Li havis neniun honestan serviston = לא היה לו אף משרת הגון.

221. כינוי השם הכללי nenies פירושו "של אף אחד".

 • Ĉies afero estas nenies afero = העניין של כולם הוא לא עניין של אף אחד.
 • Li laŭdos nenies ideojn = הוא לא ישבח רעיון של אף אחד.

צורת הבינוני כתואר הפועל

עריכה

222. ניתן להשתמש בצורת הבינוני לא רק כתואר השם (la parolanta viro = האיש שמדבר, la sendota knabo = הנער שיישלח) אלא גם כתואר הפעול שמצביע על קשר כלשהו (מבחינת זמן, סיבתיות, וכו') בין הפעולה שמתוארת על ידי צורת הבינוני לבין הפועל הראשי במשפט, והוא יבוא כתחליף לפסוקית שלמה.

 • Forironte, ni adiaŭis lin = בעומדו לעזוב, נפרדנו ממנו [במקום הפסוקית: Kiam li estis forironta, ni adiaŭis lin]
 • Baninte la infaneton, ŝi dormigis ĝin = בסיימה לרחוץ את התינוק, היא הרדימה אותו
 • Estante ruzaj, ili falsis la oron = בערמומיותם, הם זייפו את הזהב.
 • Tiel helpate de vi, mi sukcesos = בעזרתך, אני אני אצליח.
 • Punote, li ekkriis = בעומדו להיענש, הוא פרץ בבכי.
 • Ne parolinte, li foriris = מבלי לדבר, הוא עזב.
 • Li venis, ne vokite = הוא הגיע, מבלי שנקרא.
 • Ĝojante, mi ridis = בהיותי שמח, צחקתי.

התחילית re

עריכה

223. התחילית re מציינת חזרה של פעולה או מצב או את החזרה של אדם או עצם למקומו או מצבו המקורי.

 • rebrili = להחזיר אור/לשקף
 • renovigi = לחדש
 • reteni = לעכב/לשמור
 • rekoni = לזהות
 • reveni = לחזור
 • ĝis la revido = להתראות (=עד שנתראה)
 • reiri = לשוב
 • ree = שוב פעם/מחדש

אוצר מלים

עריכה
שמות עצם problemo = בעיה maŝino = מכונה cilindro = צילינדר
filozofo = הוגה דיעות spegulo = מראה/ראי fiziko = פיזיקה
insulo = אי ŝraŭbo = בורג

תארי שם fama = מפורסם

שמות פועל detrui = להרוס bruli = להישרף

קטע קריאה: אודות ארכימדס

עריכה

Eble neniu greka klerulo estis pli fama ol la filozofo. Longe studadinte la problemojn de la geometrio kaj de la fiziko, li faris multe da eltrovoj. Li tiel multe komprenis pri la uzado de la levilo (מנוף) ke oni rakontas la sekvantan rakonteton pri li: Li diris al la reĝo Hierono "Kiam oni donos al mi lokon sur kiu mi povos stari, mi mem ekmovos la mondon per mia levilo!"

En la daŭro de granda militado kontraŭ la urbo Sirakuzo, sur la insulo Sikelio, Arĥimedo elpensis diversajn maŝinojn por helpi la Sirakuzanojn. Vidinte ke la sunlumo rebrilas de spegulo, li faris el speguloj maŝinon per kiu li ekbruligis la ŝipojn de la malamikoj. Ĉi tiuj, ne komprenante kiamaniere la ŝipoj ekbrulis, estis multe timigitaj.

Zorge ekzameninte la ecojn (202) de la ŝraŭbo kaj de la cilindro, li elpensis diversajn maŝinojn en kiuj ŝraŭboj kaj cilindroj estas iamaniere kunigitaj. Uzante unu el tiuj maŝinoj, oni povis facile puŝi al la akvo la ŝipojn (necese konstruitajn sur la tero); kiujn antaŭe la viroj mem enpuŝis en la akvon, kun multe da laboro, aŭ tiris tien per ĉevaloj. Uzante alian maŝinon elpensitan de tiu greko, oni povis levi akvon de unu loko al alia. Ankoraŭ nun oni nomas tian maŝinon la "ŝraŭbo de Arĥimedo."

Sed eĉ helpite de Arĥimedo la Sirakuzanoj ne venkis. Post iom da tempo, la malamikoj kaptis kaj tute detruis la urbon Sirakuzon. Nenies domo restis netuŝita, kaj centoj da personoj estis mortigataj. Oni ne scias per kia morto Arĥimedo mortis, sed eble la malamikoj, iel rekoninte la elpensinton de la spegulmaŝino, ĵetis lin en la maron aŭ alimaniere lin mortigis.

משפטים לתרגום

עריכה
1. הפילוסוף היווני ארכימדס לא היה מפורסם רק לפני זמן רב, בקרב (בין) האנשים בני זמנו (167ב', 132), אלא אפילו היום השם שלו ידוע בכל מקום.
2. הידע של אף אחד על הבעיות של הגאומטריה והפיסיקה לא היה גדול יותר.
3. אף אחד לא הבין טוב יותר את התכונות של ברגים וצילינדרים.
4. בחקרו את התכונות האלה באריכות, הוא הבין אותם קצת (217) יותר טוב מכל אחד אחר (ui alia).
5. הסיפור על הזיוף של כתרי הזהב כבר סופר.
6. בראותו כיצד (kiamaniere) אור השמש מוחזר על ידי מראה, ושורף את העץ שעליו הוא זוהר, הוא המצא מכונה שעשויה ממראות.
7. בהשתמשם מכונה הזאת, אנשי סירקוזה יכלו להבעיר את ספינות העץ של האוייב.
8. האוייב, עם זאת, לא נהדף מהאי, אלא חידש ותיקן את הספינות שלו, ושלח אותן לתקוף את העיר שוב.
9. לבסוף, בתופסם את העיר, הם הרסו אותה והרגו מספר גדול של תושבים (loĝantoj), וגם את ארכימדס עצמו.


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 46 לדף השער שיעור 48 >>>