אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 48

תואר השם הכללי nenia

עריכה

224. תואר השם nenia פירושו "שום סוג" או "משום סוג".

 • Mi havas nenian spegulon = אין לי שום סוג של מראה.
 • Nenia problemo estas tro malfacila por li = אין (סוג של) בעיה שקשה מדי עבורו

תארי הפועל הכלליים nenie/neniam

עריכה

225. תואר הפועל nenie פירושו "בשום מקום". במקרה שהתנועה היא "לשום מקום" תתווסף הסיומת n (ר' 121) ותתקבל המילה nenien.

 • Nenie estas pli bona maŝino = בשום מקום אין מכונה יותר טובה
 • Mi iros nenien morgaŭ = אני לא אלך לשום מקום מחר.

226. תואר הפועל neniam פירושו "בשום זמן" או "אף פעם".

 • Neniam vivis pli fama filozofo = אף פעם לא חי פילוסוף יותר מפורסם.
 • Vi neniam trovos tiajn ŝraŭbojn = אף פעם לא תמצא סוג כזה של ברגים

הסופית aĵ

עריכה

227. הסופית aĵ משמשת כדי ליצור מילים שמציינות תוצר או פועל יוצא מהשורש. מבחינים בין כמה מקרים, בהתאם לסוג של השורש:

א. מילים שנגזרות משורש "פעלי", ובהן המילה הנוצרת מבטאת "תוצר של" או "תוצאה של" השורש.
konstrui = לבנות konstruaĵo = בניין
kreski = לצמוח kreskaĵo = צמח
sendi = לשלוח sendaĵo = משלוח
rebrili = לשקף rebrilaĵo = השתקפות
manĝi = לאכול manĝaĵo = אוכל
resti = להשאר restaĵo = שארית
ב. מילים שנגזרות משורש "תוארי", ובהן המילה הנוצרת מבטאת דבר מה שמאופיין על ידי השורש.
mirinda = מופלא mirindaĵo = פלא
maljusta = לא צודק maljustaĵo = חוסר צדק
okazinta = שהתרחש okazintaĵo = מאורע
ג. מילים שנגזרות משם עצם, ובהן המילה הנוצרת מבטאת דבר מה שנוצר או מופק על ידי השורש:
sukero = סוכר sukeraĵo = ממתק
ora = זהב oraĵo = תכשיט עשוי זהב
ovo = ביצה ovaĵo = אומלט
araneo = עכביש araneaĵo = קורי עכביש

תואר הפועל jen

עריכה

228. תואר הפועל jen פירושו הנה, הרי, ומשתמשים בו כדי להסב את תשומת הלב למשהו.

 • Jen estas la problemo! = הנה הבעיה!
 • Mi faris ĝin jene = עשיתי זאת כך.
 • Mi agis laŭ la jena metodo = פעלתי בדרך הבאה
 • Li diris la jenajn vortojn = הוא אמר את המילים הבאות

אוצר מלים

עריכה
שמות עצם arto = אמנות regulo = כלל konkurso = תחרות
bero = ענב vino = יין

תארי שם ĵaluza = קנאי lerta = מוכשר precipa = ראשי/עיקרי

שמות פועל aranĝi = לסדר/לארגן pentri = לצייר postuli = לדרוש
trompi = לרמות

קטע קריאה: אודות ארכימדס

עריכה

Vivadis en Grekujo antaŭ multaj jarcentoj du lertaj famaj pentristoj. Ili estis reciproke ĵaluzaj, kaj neniam povis interparoli paceme.

Ne povinte decidi la problemon, kaj eltrovi kiu el ili estas la plej lerta, ili fine aranĝis konkurson pri la pentrado. Laŭ ĝiaj reguloj, ĉiu el ili pentris pentraĵon, por montri sian lertecon.

Unu pentris teleron da vinberoj (ענבים). Ĝi estis tiel mirinde kolorigita ke eĉ la birdoj venis kaj penis ĝin manĝi, pensinte ĝin ne nur pentraĵo, sed la vinberoj mem. "Nenia pentraĵo povos superi la mian," ĝojege ekkriis la pentristo, "jen, la birdoj mem rekonas mian lertecon!"

Tiam li diris al la alia artisto, "Nu, kial vi ne fortiras tiun kurtenon? Mi volas rigardi vian pentraĵon." La dua pentristo respondis kun rideto, "Jen estas mia pentraĵo. Nenie apud vi estas kurteno, sed vi vidas nur pentraĵon de kurteno antaŭ tiu konstruaĵo."

Tre mirigite, la pentrinto de la vinberoj diris "Vi ja superas min en la pentrado. Mi trompis la birdojn per mia pentraĵo, sed vi trompas eĉ aliajn artistojn! Tia lerteco estas ja mirindaĵo!"

Oni rakontas similan okazintaĵon pri fama artisto kiu pentris multe da pentraĵoj por Aleksandro Granda. Malgajninte en konkurso kontraŭ iuj aliaj artistoj, li opiniis ke la juĝintoj estas maljustaj al li, precipe pro la ĵaluzeco. Li ekkriis "Ĉar niaj pentraĵoj estas bildoj de ĉevaloj, ili certe postulas ĉevalajn juĝantojn!"

Tial oni enkondukis du aŭ tri ĉevalojn. La ĉevaloj, tute ne rigardinte la pentraĵojn de la aliaj artistoj, kuris rekte al tiu de la plendinta artisto, kaj klare montris sian rekonadon de la tie pentritaj ĉevaloj. Surprizite, oni diris "Jen estas justaj juĝantoj!" Tuj oni laŭdis la pentriston kaj severe punis la malhonestajn homajn juĝintojn.

משפטים לתרגום

עריכה
1. סירקוזה היתה העיר הגדולה ביותר באי של סיציליה.
2. הפילוסוף והפיזיקאי ארכימדס איבד את חייו כשהעיר ההיא נהרסה ונשרפה כליל.
3. לא נמצאו עקבות שלו משום סוג אחרי המאורע הזה.
4. ייתכן ומעולם לא היה אדם מוכשר יותר ממנו בסירקוזה.
5. יוון היתה מפורסמת גם בציירים המוכשרים שלה, ויש הרבה סיפורים עליהם.
6. בהפסידו בתחרות כלשהי, סבר צייר אחד שאף אחד מהשופטים לא היה הוגן כלפיו.
7. הוא צעק: "ראו (jen) את חוסר הצדק הזה. בשום מקום אני לא יכול למצוא אדם שאינו קנאי!"
8. כיוון שהציורים הם בעיקר תמונות של סוסים, האם הן לא דורשות סוסים כשופטים?"
9. קיבלו את ההצעה שלו (54) והובילו פנימה כמה סוסים.
10. בלי שהסתכלו (222) על הציורים האחרים, הסוסים הלכו מיד לציור של הצייר המתלונן, וזיהו את הסוסים המצויירים שם.
11. הפעולה הזאת העידה (הורתה) על המתחרה (שהיה) המוכשר ביותר.
12. ברמותו את הסוסים, כפי שצייר אחר פעם רימה את הציפורים באמצעות תמונה של ענבים, אמר הצייר: "חיות מחליטות לא על פי חוקים אלא באמצעות רגשות".


הערות ותוספות

עריכה
 • אתם מוזמנים להוסיף הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה בדף השיחה (לחצו על הלינק 'שיחה' בכותרת ולאחר מכן 'פסקה חדשה'). תודה!


<<< שיעור 47 לדף השער שיעור 49 >>>