אספרנטו/הדקדוק השלם/שיעור 49

תארי הפועל הכלליים nenial/neniel/neniom

עריכה

229. תואר הפועל nenial פירושו "משום סיבה", "ללא סיבה", "סתם כך".

  • Li estas nenial ĵaluza = הוא קנאי ללא סיבה.
  • Nenial li trompis vin = הוא רימה אותך ללא סיבה.

230. תואר הפועל neniel פירושו "בשום אופן".

  • Mi povos neniel aranĝi konkurson = בשום אופן אני לא יכול לארגן את התחרות
  • Tiu ago estas neniel laŭregula = הפעולה הזאת היא בשום אופן לא חוקית

231. תואר הפועל neniom פירושו "כלום", "אין" (מבחינה כמותית).

  • Tiu pentraĵo postulas neniom da lerteco = הציור הזה לא דורש כל כישרון
  • Estas neniom da vino en lia glaso = אין שום יין בכוס שלו.

הסופית iĝ

עריכה

232. הסופית iĝ משמשת כדי ליצור פעלים עומדים (22) שמציינים התהוות של מצב כלשהו על אדם או על עצם, או פעולה שהם עשו על עצמם (להבדיל מהסופית ig שמתארת מקרים בהם א' מבצע פעולה על ב'). מבחינים בין כמה מקרים:

א. פועל שמציין התהוות של מצב או התחלה של פעולה שאותה מבטא שורש המילה.

sidiĝi = להתיישב
stariĝi = להיעמד

ב. פועל עומד שמבוסס על פועל יוצא, כשהמשמעות שלו "מושאלת" כדי לציין פעולה שבוצעה על ידי האדם או העצם על עצמם, ולא על גורם אחר.

La pordo fermiĝis = הדלת נטרקה [מעצמה]
[לעומת: La pordo estas fermita: הדלת נסגרה = אנחנו סגרנו אותה]
La veturilo moviĝas = הרכב נע [בעצמו]
[לעומת: La veturilo estas movata: הרכב זז = אנחנו מזיזים אותו]
La branĉo rompiĝis = הענף נשבר [מעצמו]
[לעומת: La branĉo estas rompita: הענף נשבר = אנחנו שברנו אותו]
Grupo da personoj kolektiĝis = קבוצה של אנשים נאספה [מעצמה]
[לעומת: Floroj estas kolektitaj: פרחים נאספו = הוא אסף אותם]

ג. פועל שמבוסס על שורש "תוארי" ומציין שאדם או עצם רכשו לעצמם את התכונה שמבטא שורש המילה.

laciĝi = להתעייף
varmiĝi = להתחמם
maljuniĝi = להזדקן

ד. פעלים שמבוססים על שמות עצם, תארי פועל, מילות יחס או תחיליות/סופיות:

amikiĝi = להתיידד
kuniĝi = להתאחד
foriĝi = להיעלם
ebliĝi = להתאפשר

אוצר מלים

עריכה
מילות יחס apenaŭ = בקושי
שמות עצם dubo = ספק krepusko = דמדומים radio = קרן
pejzaĝo = נוף horizonto = אופק ombro = צל
atmosfero = אטמוספירה
תארי שם efectiva = ממשי hela = בהיר tropika = טרופי

קטע קריאה: שעת הדמדומים

עריכה

Estas tre agrable sidiĝi sur la herbon, kaj rigardi la plilongiĝantajn ombrojn, en la daŭro de bela somera vespero. La suno grade malleviĝas post la montetoj, la nuboj fariĝas (נעשים) bele kolorigitaj, kaj la tuta pejzaĝo pli kaj pli beliĝas. Malrapide la krepusko anstataŭas la helan sunlumon, kaj fine ĉie noktiĝas.

La krepusko estas la rebrilado de la sunlumo tra la atmosfero, post la malleviĝo de la suno mem, laŭ la jena maniero: la radioj suprenbriladas, en la aeron super niaj kapoj, en la okcidenta parto de la ĉielo. De tie ili rebriladas tiamaniere ke la ĉielo lumiĝas. Kiam estas iom da nuboj sur la ĉielo okcidenta, la sunradioj briladas rekte kontraŭ ilin, belege kolorigante tiujn nubojn.

En tropikaj landoj la krepuskiĝo okazas tre rapide. Ĝi ne nur komenciĝas subite, sed ankaŭ daŭras tre mallongan tempon. La noktiĝo preskaŭ tuj sekvas la taglumon, kun rimarkinda subiteco. Apenaŭ komenciĝas la krepusko, kiam la subiranta suno ŝajnas fali preter la horizonto.

Tute male (הפוך לגמרי), en landoj treege nordaj, krepuskiĝas tre frue en la tago, kaj la krepusko daŭras longan tempon antaŭ ol la nokto venas. Efektive (למעשה), en tiuj landoj la krepusko tute anstataŭas la nokton, dum ses monatoj de la jaro. Tie oni havas krepuskon dum la unua duonjaro, kaj la taglumon dum la sekvinta duonjaro. Krepusko daŭranta tiom da tempo estas tiel rimarkinda kiel tago de tia sama longeco.

Mi dubas ĉu tia dividado de la tempo inter tago kaj malhela nokto estas agrabla, sed oni povas neniel malhelpi ĝin. Ĉiu tre norda lando havas la saman travivaĵon (חוויה), ĉiujare, kaj efektive oni apenaŭ rimarkas ĝin. Pri ĉiu plendanto oni nur diras "Li estas nenial malkontenta."

משפטים לתרגום

עריכה
1. בשום מקום לא קראתי סיפור יותר משעשע מאשר על שני הציירים, שבהיותם קנאים זה לזה, הם אירגנו תחרות.
2. הראשון צייר אשכול (126) של ענבים בצורה כל כך מצויינת, שהציפורים עפו אליו.fmal
3. השני הונה את המתחרה שלו עצמו, על ידי תמונה של וילון.
4. הציירים המפורסמים ביותר, למרות זאת, מראים את הכישרון שלהם בציירם (222) תמונות של הדמדומים, בעיקר בגלל הצבעים הזוהרים.
5. למעשה, אני בספק אם יש מראה (227 ב') יותר יפה מהדמדומים.
6.זה נוצר על ידי הקרניים הבהירות של השמש, בהשתקפם דרך האטמוספרה, אחרי שהשמש עצמה יורדת אל מתחת לאופק.
7. ככל שיש יותר לחות (malsekaĵo) באויר, כך הצבעים יותר מבהיקים, והנוף נהיה יותר יפה.
8. בארצות טרופיות, הלילה בא מאד בפתאומיות וכמעט אין שום סוג של דימדומים.
9. למעשה, דימדומים בקושי מתרחשים שם.
10. בארצות הצפון, לעומת זאת, הדמדומים נמשכים ששה חודשים, ויתר השנה זה היום.
11. לחיות בארצות כאלה זה לבטח חוויה ראויה לציון.
12. בשום אופן זה לא יכול להיות מובן לאנשים שאף פעם לא חיו שם.
13. דברים כאלה מגדילים את השאיפה שלי לבקר בארצות האלו.
14. בשום אופן, לעומת זאת, אני לא רוצה לגור בארץ טרופית.


הערות ותוספות

עריכה
  • שאול שמר: [תרגיל 12] לדעתי מספיק לומר vivis, אין צורך לומר vivadis.
  • אלדד: אכן, מסכים עם שאולי. אפשר לכתוב neniam vivadis tie (מראה על כך שהם חיו שם לאורך זמן), אבל באספרנטו המודרנית פחות משתמשים בצורה הממושכת הזאת, ומסתפקים בצורה הבסיסית, vivis.
  • דורון מודן: המילה krepusko משמשת גם לתיאור אור השחר, ולא רק לתיאור אור הדמדומים.
  • אתם מוזמנים להוסיף כאן הערות או תוספות לחומר שנלמד בשיעור הזה (לחצו על הלינק 'עריכה' שמימין לכותרת של הפסקה). תודה!


<<< שיעור 48 לדף השער שיעור 50 >>>