הלוח העברי/מולד אדם הראשון ומולד תוהו

כדי לדעת מולד של חודש מסויים, צריכה להיות נקודת התחלה מסויימת שממנה מתחילים, ואז שייך להוסיף את ההפרש שבין מולד למולד עליה כדי להגיע למולד הרצוי. קימות שתי נקודות התחלה. אחת נתונה "מולד אדם הראשון" והשנייה מחושבת "מולד תוהו"

מולד אדם הראשון

עריכה

האדם נברא ביום הששי של בריאת העולם. המולד של חודש תשרי היה באותו יום בשעה י"ד כלומר סוף השעה השניה של היום (אחרי כל הלילה) בלי חלקים. אמנם מולד זה הוא המולד של השנה השניה לבריאת העולם. כי ראש השנה הוא של שנה שמתחילה כעת וקיימים ששה ימים ששיכים לשנה הראשונה. חישוב המולד לשנה הקודמת, שלא היה במציאות בעצם, מוביל למולד הנקרא "מולד תוהו" שהוא מולד תשרי של שנת א' לבריאת העולם.

מולד תוהו

עריכה

כדי להגיע למולד תוהו ממולד אדם הראשון, נדרש לחסר ד' ח' תתע"ו מו' י"ד. אפשר גם להוסיף ר"ד לחלקים ולהוריד שעה נוספת. התוצאה היא ב' ה' ר"ד. יש שמשתמשים במולד זה כדי לסמן את שם השנה כלומר שאומרים שנת א' מבהר"ד כדי להבדיל ממנין השנים מאדם הראשון. כי לפי החשבון של הלוח שנת הבריאה היא שנה ב' אבל בגמרא ובמקורות נוספים שנת הבריאה נחשבת כשנת א'.

חישוב מולד של חודש רצוי

עריכה

יש לחשב את מספר המחזורים מבריאת העולם עד למחזור שאנחנו עומדים בו, לא כולל המחזור הנוכחי, למשל למחזור ש"ה נדרש לחשב רק ש"ד מחזורים. ולחשב את ההפרשים למספר מחזורים כזה. כאשר למחזור אחד יש ב' י"ו תקצ"ה. ואפשר לחשב כמה ל-2 ואחר כך ל-4 וכדי להגיע למאות יש לחשב עד 10 ואז ל-20 40 80 100 200 ומגיעים 300.

אחר כך יש לראות כמה שנים עברו מתחילת המחזור, אם זו שנה ראשונה במחזור אין צריך להוסיף שנים. ואז צריך לחשב את השנים הפשוטות והמעוברות יחד ולהוסיף על ההפרש שנוצר מהמחזורים.

אחר כך צריך לחשב לפי מספר החדשים שעברו עד החודש הרצוי ולהוסיף לכל חודש א' י"ב תשצ"ג. (אם נמצאים בחודש תשרי, לא צריך להוסיף חודשים). ולהוסיף את זה על ההפרש שיצא.

אחרי כל זה צריך להוסיף ב' ה' ר"ד. ואז מגיעים למולד הרצוי.

חישוב במספרים

עריכה

אפשר לחשב על ידי הכפלת מספר המחזורים שעברו ב-235 ואחר כך להוסיף לפי מספר החודשים שעברו עד החודש הרצוי (לא כולל החודש שעומדים בו). את כל זה מכפילים ב-39,673.

את התוצאה מחלקים ב-1080, את השארית משאירים לחלקים ואת המנה מחלקים שוב ב-24. את השארית שומרים לשעות, ומה שיצא מחלקים ב-7 ושומרים את השארית לימים. את זה מתרגמים שוב לאותיות ומוסיפים על ב' ה' ר"ד.

הפרק הקודם:
מעבר ממחזור למחזור
מולד אדם הראשון ומולד תוהו הפרק הבא:
קביעת יום ראש השנה לפי המולד