הלוח העברי/תקופת שמואל

ידיעת חשבון התקופות חשוב לקביעת זמן תחילת שאילת גשמים בגולה וכן לזמן ברכת החמה ומנהג איסור שתיית מים בזמן התחלפות התקופה.

התקופות

עריכה

ישנן ארבע תקופות בשנה:

  1. תקופת ניסן - שבה השמש עוברת במזלות טלה, שור ותאומים.
  2. תקופת תמוז - שבה השמש עוברת במזלות סרטן, אריה ובתולה.
  3. תקופת תשרי - שבה השמש עוברת במזלות מאזנים, עקרב וקשת.
  4. תקופת טבת - שבה השמש עוברת במזלות גדי, דלי ודגים.

ארבע התקופות בעצם מקבילות לארבע עונות השנה: ניסן = אביב, תמוז = קיץ, תשרי = סתיו, טבת = חורף.

חישוב התקופות

עריכה

אורך שנת החמה לשיטת שמואל הוא 365 ימים ושש שעות בדיוק, יוצא שכל תקופה נמשכת 91 ימים ושבע שעות וחצי.

כשמדברים על הזמן שבו התקופה "נופלת" או "חלה" הכוונה לרגע שבו התקופה מתחילה.

התקופה שממנה מחשבים היא תקופת ניסן שנת א' לבריאת העולם, היא התחילה בתחילת ליל רביעי (שלישי בערב) שבוע לפני מולד ניסן של אותה שנה.


הפרק הקודם:
סדר הפרשיות
תקופת שמואל הפרק הבא:
תקופת רב אדא