הלוח העברי/מחזור השנים

שנים מעוברות

עריכה

בספר זה לא נעסוק בחלק האסטרונומי, אמנם צריך לדעת שעונות השנה וכן הימים המתקצרים ומתארכים, יש להם מחזור משלהם. המחזור הוא בערך 365.25 יום. כדי שפסח יצא תמיד באביב ולא יעבור לחורף, נדרש להוסיף חודש מידי פעם. כשנקבע הלוח כבר קבעו אלה שנים תהיינה מעוברות. הכלל הוא לעשות מחזורים של 19 שנים מבריאת העולם, ומתוכם לעבר 7 שנים לפי חלוקה שנקבעה מראש. שנה מעוברת יש בה שני חודשי אדר, אחד נקרא אדר א' והשני אדר ב'

סדר השנים במחזור

עריכה

שנים ג' ו' ח' י"א י"ד י"ז וי"ט מעוברות. קיים סימן "גוח אדזט" כדי לזכור.

חישוב אם השנה פשוטה או מעוברת

עריכה

אפשר כמובן להשתמש במחשבון או בחישוב מספרי רגיל. השיטה היא לחלק את השנה מבריאת העולם ל-19 ולמצוא את השארית. אם אין שארית השנה היא ה-19. אמנם מאחר שאנחנו נמצאים במחזור שאחרי מחזור ש' אפשר לחשב גם בלי מחשבון (ובדורות הקודמים כנראה זכרו גם כן את המחזור שאוחזים בו על ידי חשוב של המאות פעם אחת). ה'ת"ש. היתה סוף המחזור ה-300 אנחנו צריכים לדעת משם והלאה: תש"כ ראשונה במחזור ש"ב תש"מ שניה במחזור ש"ג תש"ס שלישית במחזור ש"ד תש"ע–י"ג תשע"ו–י"ט. תשע"ז ראשונה במחזור שלנו-ש"ה תשע"ט שלישית ולכן היא מעוברת. (הספר נכתב בשנת ה'תשע"ט, כמובן אפשר לחשב מכאן והלאה או לחשב מהתחלה. אלא שהספר לא עוסק בחישובים במספרים גדולים יותר מאלפיים).

הפרק הקודם:
מעבר ממולד למולד
מחזור השנים הפרק הבא:
מעבר ממחזור למחזור