ויקיספר:מדף שלד

דף זה שימש להכרעה על העיצוב של ויקיספר, לאחר הדיון המייגע אודות שיטת הסידור של ויקיספר. בדף השיחה הוחלט על העיצוב שנבחר וגם הוחלט לצמצם ולאחד את המדפים.

העיצוב שנבחר הינו הצעה 2

הצעה 1

עריכה

כל המדפים 

מדף שלדרשימת הספרים לפי סדר א"ב בקטגוריה:שונות

הצעה 2

עריכה
ערוךמדף מדף שלד

 

מתמטיקה מוגדרת לעיתים קרובות כלמידה ואפיון הדפוסים והתבניות של מבנה, שינוי ומרחב. מנקודת מבט מודרנית, זהו השימוש בלוגיקה פורמלית לחקירת מערכות ומבנים מופשטים שהוגדרו אקסיומטית.

מוצאם של רבים מהמבנים שנחקרים במתמטיקה הוא ממדעי הטבע, לרוב מפיזיקה, אך מתמטיקאים מרבים להגדיר ולחקור מבנים מסיבות פנימיות לחלוטין למתמטיקה עצמה, למשל לשם ביצוע הכללה מאחדת של תחומים מתמטיים אחדים או ככלי שימושי לביצוע חישובים. יש אפוא מתמטיקאים רבים שחוקרים תחומים מסויימים מסיבות אסתטיות לחלוטין, בראית המתמטיקה כאמנות במידת מה יותר מכמדע שימושי.

ערוךרשימת ספרים
ערוךספר נבחר
 

חשבון

הספר חשבון הינו ספר המלמד את פעולות החשבון הבסיסיות ואת נושא השברים, ידע שהכרחי לכל מי שרוצה לדעת נושאים מתקדמים יותר במתמטיקה. בנוסף, החומר הנלמד בספר זה עשוי להיות שימושי כידע כללי, שיכול לעזור לנו גם בחיי היום יום - למשל, במכולת השכונתית.

ערוךספרים חלקיים
ערוךספרים מבוקשים
הצעה 3

עריכה
ערוךמדף מדף שלד

 

מתמטיקה מוגדרת לעיתים קרובות כלמידה ואפיון הדפוסים והתבניות של מבנה, שינוי ומרחב. מנקודת מבט מודרנית, זהו השימוש בלוגיקה פורמלית לחקירת מערכות ומבנים מופשטים שהוגדרו אקסיומטית.

מוצאם של רבים מהמבנים שנחקרים במתמטיקה הוא ממדעי הטבע, לרוב מפיזיקה, אך מתמטיקאים מרבים להגדיר ולחקור מבנים מסיבות פנימיות לחלוטין למתמטיקה עצמה, למשל לשם ביצוע הכללה מאחדת של תחומים מתמטיים אחדים או ככלי שימושי לביצוע חישובים. יש אפוא מתמטיקאים רבים שחוקרים תחומים מסויימים מסיבות אסתטיות לחלוטין, בראית המתמטיקה כאמנות במידת מה יותר מכמדע שימושי.

כל מדפי הספרים מדף:מתמטיקה
מדפי משנה: מדף מתמטיקה לבגרות

ערוךרשימת ספרים
ערוךספר נבחר
 

חשבון

הספר חשבון הינו ספר המלמד את פעולות החשבון הבסיסיות ואת נושא השברים, ידע שהכרחי לכל מי שרוצה לדעת נושאים מתקדמים יותר במתמטיקה. בנוסף, החומר הנלמד בספר זה עשוי להיות שימושי כידע כללי, שיכול לעזור לנו גם בחיי היום יום - למשל, במכולת השכונתית.

ערוךספרים חלקיים
ערוךספרים מבוקשים


רשימת הספרים לפי סדר א"ב נמצאת בקטגוריה:מתמטיקה