חשבון/שברים/המרה של מספר מעורב ושבר מדומה


בפרק הקודמים למדנו מה הם מספרים מעורבים ושברים מדומים. בפרק זה נלמד כיצד להפוך מספר מעורב לשבר מדומה.


הפעולה המרה משבר מעורב למדומה חשובה לנו כדי להקל עלינו בפתירת התרגיל ולמנוע טעויות + מעברים

כיצד מתבצעת ההמרה? עריכה

המרה משבר מדומה למעורב

פעולת ההמרה מתבצעת באמצעות פעולת הצמצום כלומר כדי להפוך שבר מדומה למספר מעורב עלינו לבצע פעולת חילוק. במילים אחרות, עלינו לבדוק כמה פעמים "נכנס" המכנה במונה.

מספר הפעמים בהם המכנה "נכנס" במונה, שווה למספר השלמים שיש לנו. היתרה שנותרת מייצגת למעשה את השבר פשוט. לדוגמה, המכנה של שבר המדומה  , מתחלק במונה פעמיים ( ). השארית היא 1 ( ), ולכן המספר המעורב הוא  .

חשיבות הפעולה: מקובל לרשום פתרון נכון לתרגיל שברים באמצעות המספר המעורב הקטן ביותר (כלומר  )ולא באמצעות מספר מדומה ( ).

המרה משבר מעורב למדומה

פעולת ההמרה מתבצעת באמצעות פעולת ההרחבה, כלומר כדי להפוך מספר מעורב עלינו להכפיל את השלם במכנה בכדי לקבל את מספר השלמים שיש לנו ולחבר אליו את המונה. לדוגמה, נהפוך את המספר המעורב   לשבר מדומה. נמצא כמה חלקים שווים שלושה שלמים באמצעות הכפלת השלמים במכנה  , נחבר אליהם את המונה   ונקבל את השבר המדומה  .

חשיבות הפעולה: עבור חישוב מהיר ומנמום טעויות בעת פתירת תרגיל עם מספר מעורב תמיד נמיר את מספר מעורב לשבר מדומה בעת פתירת תרגיל שברים.