יוונית קלאסית/תחביר/תפקידי ה-αὐτός

תפקידי αὐτός עריכה

הכינוי αὐτός מוצג בפרק כינוי גוף. הצורות יכולות לתפקד לא רק ככינוי גוף אלא גם ככינוי יחוד וזיהוי.

אינו ליד שם : כינוי גוף אישי (pronomen personal) עריכה

הצורות של αὐτός יכולות לשמש ככינוי גוף כאשר עומדים לבדם לא לצד שם:

 1. כינוי שייכות (שלך, שלי וכו'). במקביל יש את מערכת שייכות באמצעות שם תואר
 2. כינוי מושא ישיר (אותה, אותך וכו')
 3. כינוי מושא עקיף (לך, לה, לנו, לי וכו).

לכן בדיבור ישיר אין צורות לכינוי גוף אישי בנומינטיבוס (αὐτός, αὐτή, αὐτό) מפני שקיים מערכת לכינוי שלישי רומז.

 • בהבעה עקיפה משתמשים צורות αὐτός בנומינטיבוס ככינוי גוף עבור הגוף השלישי. למשל εἶδον αὐτήν, ראיתי אותה.
 • שימוש שלא נעשה בניב ההומרי[1]

ליד שם עריכה

כינוי תואר ייחודי (intensive adjective-pronoun) עריכה

כאשר αὐτός נמצא ליד שם הוא יכול לתפקד ככינוי תארי אינטנסיבי (עצמי) בכדי להדגיש את הכינוי. יש לו את צורות הנומינטיבוס. αὐτός, αὐτή, αὐτό ביחסת נומנטיבוס.

 • תואר ולכן יש התאמה במין, מספר ויחסה לשם העצם.
 • לצד כינוי אחר, למשל ἐγὼ αὐτός, אני עצמי.
  • יכול לעמוד ללא כינוי נוסף לצדו מאחר שפעלים כוללים בתוכם גוף. למשל, αὐτὸς λέγει, הוא בעצמו אמר (בדומה ללטינית ipse dixit, הוא בעצמו אמר).
 • הוא לעולם לא יעמוד בראש משפט.
 • לצד שם עצם במיקום הנשואי (predicate position), כלומר לא בין תווית הידוע לשם העצם:
  • ἡ μήτηρ αὐτή האמא עצמה.
  • αὐτή ἡ μήτηρ האימא עצמה.

קריאה נוספת:

 • Smyth grammar 1206

כינוי זיהוי (adjective pronoun) עריכה

 • מופיע במיקום תיאורי (Attributive Position) במשמעות של "אותו אחד". לדוגמה, ἡ αὐτή μήτηρ, אותה אימא.
 • לעיתים קרובות בעקבות Crasis (מיזוג של שתי תנועות לתנועה אחת) בין תווית הידוע לכינויים αὐτός, αὐτή, αὐτό. הצורות המתקבלות בעלות נשימה קלה: αὑτός, αὑτή, ταὐτό, ταὐτόν.

להשם לב עריכה

נושאים להשלמה עריכה

מקורות עריכה

הערות שוליים עריכה

 1. ^ להרחבה ראה Smyth grammar, 1205