כימיה לבגרות/תרכובות הפחמן/כהלים

כהלים. תבנית :

עריכה

כהלים (R-OH) בעלי הסיומת -אנול. בנוסף לכך לוקחים בחשבון את מספר האטומים של פחמן שיש בתרכובת, לפי השם הלטיני או היווני, לפי הטבלה הבאה:

מספר פחמנים 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
תחילית+אנול מתאנול את פרופ בוט פנט הקס הפט אוקט נון דק אונדק דודק
תבנית ( ) CH3OH C2H5OH C3H7OH C4H9OH C5H11OH C6H13OH C7H15OH C8H17OH C9H19OH C10H21OH C11H23OH C12H25OH
איך זוכרים? מת אתמול פרופ' לבוטאניקה בפנטגון הקסום...

תכונות פיזיקאליות

עריכה

מסיסות במים

עריכה
 
מולקולה אמפיפטית – מולקולה אשר צד אחד בה הוא הידרופובי והצד השני הוא הידרופילי.

כן, כי יש קשרי מימן. דרגת הסיסות היא : ככל שמספר הפחמנים גדל, כך יורדת טמפרטורת ההיתוך (כיוון שכמות המימנים יורדת).

יש לזכור שהמולקולה היא אמפטיטית

נקודת היתוך

עריכה
  • כולם נוזלים בטמפרטורת החדר (25 מעלות).
  • נקודת רתיחה והיתוך גבוהות כיוון שהם בעלי קשרי מימן.
  • ככל שיש יותר פחמנים בשרשרת, כך נקודת היתוך יורדת.
  • ככל שהשרשת יותר מסועפת, כך נקודת היתוך עולה.


דוגמות לתרגילים

עריכה
 • מי מסיס יותר במים.
 • דרג את החומרים הבאים על פי נקודת רתיחה. לדוגמה  ,   ו- .
  • כוהל עם נקודת היתוך גבוהה.
  • קוטביות
  • לכן  

איזומרים

עריכה

מיקום OH

עריכה

לדוגמה פרופנול ( )


 
התרכובות הראשונות מקבלות סיימות אול כיוון שיש להן קבוצת OH אחת בלבד. התרכובת הימנית ביותר מקבלת סימות דיאול כיוון שיש לה שני קבוצות הידרוקסיליות

ההבדל היחיד הוא שכאשר יש כמה קבוצות OH תיכתב הסיומת - דיאול, טריאול וכך הלאה לפי מספר קבוצות ההידרוקסיליות (OH) שבהם (ראה תמונה).

דוגמה נוספת 2 מתיל 1 פרופנול - היכן תהיה ההסתעפות.

 OH  H  H
 |  |  |
H - C - C - C-H
 |  |  |
 H H-C-H H
    |
    H

כוהל ראשוני, שניוני, שלישוני

עריכה

נהוג להבדיל בין כהלים ראשוניים, שניוניים ושלישוניים עקב התגובות הכימיות בהן הם יכולים להשתתף ובסוג התוצרים המתקבלים מכל כוהל. הכוהלים :

 • כוהל ראשוני - הפחמן קשור לפחמן אחד בלבד.
 H OH
 | |
R-C-C-H
 | | 
 H H   
 • כוהל שניוני - הפחמן קשור לשני פחמנים.
 H H H
 | | |
R-C-C-C-H
 | | |
 H OH H
 • כוהל שלישוני - הפחמן קשור לשלושה פחמנים.
 H OH H 
 | | |
 -R-C-C-C
 | | |
  |
 - C -
  |

תגובות של כוהלים

עריכה

תגובות מופיעות בדף הנוסחאות בבגרות - לחץ כאן.

חמצון

עריכה

מחזרים :(O, CuO, K2Cr2O7, H3O.

 1. כוהל ראשוני + חמצון : קבלת אלהיד -חימצון-> חומצה קרבוקסילית. במהלך התהליך נפלטת מולקולת מים. חמצן מגיב עם שני מימנים על המולקולה וכך מותיר זנב קרבוקסילי.
 2. כוהל שניוני + חמצון : קבלת קטון + פליטת מולקולת מים. החמצן החדש מגיב עם שני מימנים וכך נוצר במולקולה קשר כפןל עם החמצן שאבד מימן ונוצר קטון (פחמן קשור לחמצן בקשר כפול).
 3. כוהל שלישוני + חמצון : אין תגובה.

תגובה עם מתכת פעילה k/Na (נתרן Na מתנהגת כחומצה)

עריכה

כל הכלים עם מתכת פעילה k/Na עוברים תהליך חימצון חיזור במהלכו הנתרן (נוהג כחומצה) מוסר אלקטרונים למימן.  

 • RONa - מלח.
במהלך התגובה משתחרר מימן.

תגובת לוקאס/התמרה

עריכה

תגובת לוקס נועדה להבחין בין כוהל ראשוני, שניוני או שלישוני. היא מבוססת על ההבדל תגובתיות של שלוש כהלים עם הלידים מימניים.

מחמצנים (מכילים אבץ) : ZnCl2 או HCl. הם המקור ליונים -Cl המזרזרים את התגובה.

התגובה (  או  ):  

במהלך התגובה האלכוהול מוותר על הידרון לטובת  . ההבדל בין הכוהלים הוא במשך התגובה כוהלים :

 1. כוהל ראשוני - תגובה לאחר מספר שעות +חימום. דוגמה  
 2. כוהל שניוני - תגובה לאחר 15 דקות + חימום.  
 3. כוהל שלישוני - תגובה מידית ללא חימום.  

תגובה הפוכה : בנוכחות יוני OH

תהליך הפקת כהל מאלקיל הליד

עריכה

התמרה של אלקילהליד (RX) מביאה להחלפת אטום ההלוגן בקבוצת הידרוקסיל וליצירת כוהל. תגובה זו מתרחשת בנוכחות בסיס חזק, כגון נתרן הידרוקסידי.

דה הידרציה = אל מיום (הוצאת מים)

עריכה

בהוצאת מולקלות מים, אנו מקבלים אלקן (בעל קשר כפול). הכוהל במים הופך לאלקן.

 
התגובה

דוגמא

עריכה
 
2 בוטן

עשו דה הידרטציה ל-2 בוטנול.

האיזומרים שהתקבלו :