מייפל/היכרות עם התחביר


היכרות עם התחביר של מייפל

עריכה
 • פעולות החשבון:
  • +,-
  • חילוק /
   מייפל תציג אוטומטית קו שבר כאשר תקישו על מקש זה.
  • כפל *
   על מנת לבצע כפל חובה לשים את סימן ה* אחרת מייפל תתיחס, למשל לביטוי 2x, בתור משתנה יחיד.
  • העלאה בחזקה ^ או **
  • עצרת !
מייפל שומרת על סדר פעולות חשבון! הקפידו על סוגריים.
למידע נוסף הריצו מתוך חלון הפקודות:
?operators,precedence
 • השוואה =
 • השמה :=
  • למשל הפקודה:
ode:=y''+y'+y=exp(x)
תגרום להשמת משוואה לתוך משתנה.
מייפל מבדילה בין אותיות גדולות לאותיות קטנות!
 • כתב נטוי פירושו משתנה או ביטוי. כתב רגיל פירושו פונקציה מוכרת (שם שמור).
 • סיום פקודות:
  • הקשה על אנטר - מציגה פלט אופייני.
  • ; והקשה על אנטר - כנ"ל. ניתן להשתמש בסימן זה כאשר רוצים לכתוב מספר פקודות באותה שורה.
  • : והקשה על אנטר - ביצוע בפקודה ללא פלט.
  • הקשה על Ctrl ועל = יחד - הצגת פלט באותה שורה.

מתן שמות למשתנים

עריכה
KE:=1/2 * mass * velocity^2;
 
mass:=10: velocity:=50: KE;
12500
mass:=20: KE;
25000

אותיות, מילים ופונקציות שמורות

עריכה
 • true, false
 • Pi, E, I
 • infinity

פונקציות מוכרות

עריכה
 • על מנת להשתמש ב-e של אוילר:
exp(3*x);

 


שימו לב: בגרסאות האחרונות של מייפל ניתן להוסיף ישירות את e (וכך גם את π) מתוך חלונית ה-Common Symbols שמצד שמאל.
 • שורש:
sqrt(x)/x^(1/2)
1
 • הפיתוח הבינומי:
binomial(10,5);
252

לוגריתם

עריכה
 • הלוגריתם הטבעי מתקבל באמצעות:
ln(x)/log(x);
1
 • לוגריתם בבסיס 10:
log10(x);
 
 • לוגריתם בבסיס כלשהו, 2 למשל:
log[2](x);
 

פונקציות טריגונומטריות

עריכה
 • הפונקציות הבסיסיות:
expand(sin(2*x));
 
 • הפונקציות ההפוכות (בשונה ממאטלאב!): arcsin(x), arccos(x)
 • הפונקציות ההפרבוליות: sinh(x), cosh(x), arcsinh(x), arccosh(x)

הסתברות וסטטיסטיקה

עריכה
 • פונקצית השגיאה:
evalf(erf(1));
0.8427007929


הפרק הקודם:
חיפוש עזרה
היכרות עם התחביר הפרק הבא:
הרוח של מייפל