מייפל/חיפוש עזרה


שימוש בתיעוד המצורף לתוכנה עריכה

על מנת להזניק את קבצי התיעוד של מייפל אודות פקודה מסויימת, למשל plot, ניתן לכתוב:

?plot

או

help(plot)

כמו כן, ניתן להגיע ישירות לדפי העזרה באמצעות הקשה על Ctrl+F1.

אתרים עריכה


הפרק הקודם:
סקירת יכולות
חיפוש עזרה הפרק הבא:
היכרות עם התחביר