כלים שימושיים עריכה

  • לקבלת תוכן של דף כטקסט:
http://he.wikibooks.org/w/index.php?title=_____&action=raw&ctype=text/css&smaxage=2678400

מטלות עריכה


בוצעו