בכדי למנוע כפילויות ובעיקר מסיבות עצלות אפנה אתכם לדף המשתמש שלי בויקיפדיה.

דפים בויקיספרעריכה

אתר חפירהעריכה

מטלותעריכה

  • פיזיקה תיכונית:
    • הפרק העוסק במכניקה; קינמטיקה, דינמיקה, גביטציה, וקטורים, התחלה והטוייה של תנע.
    • חשמל ומגנטיות: חוק קולון.
    • אור וגלים: אופטיקה גיאומטרית.
    • חומר: מבנה האטום.