מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/מספרים מרוכבים/המשפט היסודי של האלגברה

לכל פולינום לא קבוע בעל מקדמים מרוכבים קיים לפחות שורש מרוכב אחד.

בנוסף, מספר שורשי הפולינום (עם ריבוי) שוה למעלת הפולינום.

הוכחה

עריכה

יהי פולינום לא קבוע

 

אזי מתקיים  . מאחר שהפונקציה   רציפה, קיים   כלשהוא עבורו  .

כעת ניתן לרשום  , כאשר   ו־  פולינום המקיים  .

יהי   הצמוד המרוכב של  . אזי לכל   מתקיים:

 

כעת נציב  , כאשר  :

 

נחשב את הגבול כאשר  :

 

נסמן   וכן נסמן  .

נציב   באי־שוויון, וממשפט דה-מואבר נקבל כי

 

לכן   ומכאן  .

מההנחה   נקבל כי  .

 


הפרק הקודם:
בניה פורמלית של המספרים המרוכבים
המשפט היסודי של האלגברה
תרגילים
הפרק הבא:
סוף הספר