מתמטיקה תיכונית/אלגברה תיכונית/קבוצות ותחומים

בפרק זה נעסוק בנושאים בסיסיים בתורת הקבוצות במידה הנדרשת על מנת שנוכל להמשיך לנושא אי־שוויונות.

זהו נושא פשוט, קצר ובסיסי מאוד במתמטיקה.

רשימת הפרקים