מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/מעגלים/נקודת החיתוך של שני מיתרים במעגל

נתון:

  • נקודות A, B, C, D נמצאות על מעגל.
  • E נקודת החיתוך של המיתרים CD ו-AB.
שני מיתרים החותכים זה את זה

צ"ל:

הוכחה:
בנית קווי עזר המיתר והמיתר

נוכיח דמיון משולשים

זוויות קודקודיות

כל זוית הקפית במעגל שווה לכל זוית הקפית אחרת במעגל הנשענת על אותה קשת