מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/אם במשולש גובה הוא תיכון, אז המשולש הוא שווה שוקיים

נתון

 1. .
משולש שווה צלעות

צ"ל: כי משולש ABC שווה שוקיים:

הוכחה:

 • נבצע חפיפה
  • צלע משותפת
  • נתון
  • נתון
  • צ.ז.צ.
 • ז.מ.ב.ח
 • שווה שוקיים.

מ.ש.ל