מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/במשולש (שאינו שווה צלעות), מול הצלע הגדולה יותר מונחת זוית גדולה יותר

נתון:

  1. משולש
במשולש (שאינו שווה צלעות), מול הצלע הגדולה יותר מונחת זוית גדולה יותר

צ"ל:

הוכחה:

  1. בניית קו עזר BD לצלע AD כך ש AB שווה AD
  2. זוית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזויות הפנימיות שאינן צמודות לה
  3. AB=AD קו עזר
  4. השלם גדול מחלקו
  5. משל