מתמטיקה תיכונית/גיאומטריה אוקלידית/משפטים בגאומטריה/משולשים/מול הזווית הגדולה במשולש, מונחת הצלע הגדולה במשולש ולהיפך

נתון : צלע גדולה

אין תמונה חופשיתתמונה חופשית
אין תמונה חופשיתצ"ל: מול הצלע הגדולה () מונחת הזווית הגדולה, כלומר שזווית היא הזווית הגדולה במשולש

הוכחה:
בנית קו עזר

זוית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזויות הפנימיות שאינן צמודות לה