מתמטיקה תיכונית/הנדסה אנליטית/ישר/שיפוע/משמעות השיפוע