מתמטיקה תיכונית/הסתברות/מהי הסתברות ומהי סטטיסטיקה?

מתמטיקה תיכונית/הסתברות
מבוא
 1. למה לקרוא את הספר הזה?
 2. מהי הסתברות ומהי סטטיסטיקה?
 3. תולדות הסטטיסטיקה וההסתברות
הסתברות קלאסית
 1. הקדמה
 2. מושגי יסוד בהסתברות
 3. הגדרת פונקציית ההסתברות
 4. פעולות במאורעות
 5. חישוב פונקציית ההסתברות עבור מאורעות מורכבים
 6. ניסוי מקרי מרובה שלבים
 7. מרחב הסתברות סופי
 8. תלות, מאורעות תלויים ובלתי תלויים
 9. הסתברות מותנית
 10. חוק בייס
 11. מקדם בינומי
 12. התפלגות בינומית
בחינות הבגרות

השאלונים הרלבנטים הם

 1. לחמש יחידות, שאלון 806
 2. לארבע יחידות, שאלון 804
 3. לשלוש יחידות, שאלון 801
 4. מקורות עזר נוספים

תורת ההסתברות

עריכה

תורת ההסתברות עוסקת בסיכוי לאירועים בהנתן מודל להתרחשותם. השאלה מה הסיכוי שמטבע הוגן יפול 10 פעמים מתוך 10 על עץ הינה שאלה הסתברותית. תורת ההסתברות היא ענף במתמטיקה. על אף שהמודלים הם אקראיים (כמו מטבע) התוצאות הן מוכחות וודאיות, בדיוק כמו משפטים בגאומטריה. וכך, כפי שבגיאומטריה יש את משפט פיתגורס בהסתברות יש את חוק בייס ואת משפט הגבול המרכזי.

סטטיסטיקה

עריכה

סטטיטסיטיקה הולכת מהכיוון השני. בהנתן מידע על אירועים שהתרחשו, הסטטיסטיקה עוסקת בבניית מודלים המתארים אותם. השאלה מהו השכר הממוצע בישראל היא שאלה בססטיסטיקה. לכן, מי שעונה עליה היא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולא הלשכה המרכזית להסתברות.

סטטיסטיקאים נוטים להניח מודל הסתברותי בעת ניתוח נתונים. מדע עוסק במידול של עולם הטבע. סטטיסטיקה היא מתודולוגיה וחקר היכולת למדל על בסיס נתונים. סטטיסטיקאים יכולים לסייע למדענים במגוון תחומים כביולוגיה, כימיה ועוד.