מתמטיקה תיכונית/חשבון דיפרנציאלי/פונקציה מעריכית/פונקצית e/הגדרת המספר e

בפרק הקודם הראינו כיצד פונקציות מערכיות מהצורה נחתכות עם ציר בנקודה כאשר .

כאשר מעבירים משיק לפונקציה בנקודת החיתוך עם ציר , שהיא , הזוית המתקבלת בין שני ישרים נחתכים, כלומר בין ציר (ששיפועו 0) לשיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה היא לאחר הוצאת טאנגנס שווה
כאשר מעבירים משיק לפונקציה בנקודת החיתוך עם ציר , שהיא , הזוית המתקבלת בין שני ישרים נחתכים, כלומר בין ציר (ששיפועו 0) לשיפוע המשיק לגרף הפונקציה בנקודה , לאחר הוצאת טאנגנס שווה

במילים אחרות, בין הפונקציה ל- קיימת פונקציה המייצרת עם ציר זוית . ערך הבסיס לפונקציה כזו הנו אותו סימנו בנעלם .

חישוב המספר עריכה

הפעם נציג כיצד בפועל גילו את ערך הנקודה. הרי הנתונים שהיו להם הם משיק העובר דרך גרף הפונקציה   בנקודה   וזוית בגודל   .

נגזור את הפונקציה ונקבל:

 

כעת נגזור את הפונקציה בנקודה x=0 ונקבל:

 

כלומר הנגזרת של הפונקציה שווה לעצמה כפול הנגזרת בנקודה 0, שהיא 1.

נגזור פעמיים את הפונקציה:

 

  עבור כל x ולכן הפונקציה קעורה כלפי מעלה בכל נקודה.

נעביר משיק בנקודה (0,1). ידוע לנו ששיפועו 1 והמספר החופשי שלו (החיתוך עם ציר הy) גם הוא 1. כלומר משוואת המשיק היא: .

מכיוון שהפונקציה קעורה כלפי מעלה, הרי המשיק נמצא מתחת לפונקציה. נקבל:

  לכל x. נציב את הפרמטרים   ו-  :

  •  
  •   (הפכנו את הסימן כי העלינו בחזקה שלילית)

משני האי-שוויונים נקבל:

 

אם נציב   נקבל