מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/הפונקציות הטריגונומטריות/סינוס

מושגי יסוד

סינוס עריכה

ממוזער


סינוס הוא היחס בין היתר של משולש ישר זווית לניצב שמול זווית החדה. בכל משולש יש שתי זוויות חדות ולכן יש שני סינוסים במשולש.


נגדיר את צלעות וזווית המשולש:

  • צלע h היא היתר במשולש ישר זווית
  • מול זווית α עומדת צלע a
  • מול זווית β עומדת צלע b


על סמך נתונים אלו:
חישוב במחשבון עריכה

ממוזער

חישוב היחס בין היתר לניצב (=סינוס) עריכה

  • נלחץ על הכפתור sin
  • גודל הזווית
  • נקבל את היחס בין צלע הזווית החדה ליתר

למשל, נניח הזווית שלנו היא נקבל 0.5 (ראה גם דוגמא יתר וזווית)

חישוב/חילוץ הזווית (Arcsin) עריכה

כאשר אנחנו רוצים לחלץ את הזווית כאשר יש לנו את אורך היתר והניצב, נלחץ במחשבון shift sin (או ) ואחריו את ערך הסינוס היחסי (הניצב חלקי היתר). למשל, נניח גודל הניצב שלנו הוא 10 ס"מ וערך היתר הוא 20 ס"מ. ערך הסינוס היחסי הוא . נלחץ באמצעות המחשבון את הזווית


(למעשה מדובר על פונקציה הפוכה ששמה "ארקסינוס" ומסומנת או ). ראה גם: