מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/זהויות/רשימת זהויות/1


הוכחה על מעגל היחידה

עריכה
 

נזכר בכללי הטריגונומטריה:  

 

נשלים מלבן מקצה היתר של המשולש באופן כזה שציר הסינוס יתבטא באמצעות ציר ה-y.

 

 

למי שמתקשה לראות נתבונן על המשולש החדש שנוצר: