מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/זהויות/רשימת זהויות/6