מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/חישוב זוויות וצלעות במשולש

חישוב זוויות וצלעות במשולש עריכה

כאשר משולש מוכל בתוך משולש, נתחיל תחילה מהמשולש אשר בו מרבית הנתונים.

ישר זווית עריכה

במשולש ישר זווית באמצעות שתי צלעות וזווית או שתי זוויות וצלע, ניתן לחשב את כל הצלעות והזוויות במשולש על ידי:

  1. סינוס
  2. קוסינוס
  3. טנגנס
  4. קוטנגנס
  5. משפט פיתגורס

משולש שווה שוקים עריכה

במשולש שווה שוקים נוצרים שני משולשים ישרי זווית לכן חשוב להכיר את שני המשפטים הבאים:

  1. זוויות בסיס במשולש שווה שוקיים תמיד שוות
  2. במשולש חוצה זווית הראש הוא גם גובה לבסיס וגם תיכון למשולש