מתמטיקה תיכונית/טריגונומטריה/שטח משולש באמצעות שתי צלעות וזווית בניהן

  • - הוכחה
  • [או ]
  • [או ]מציאת זווית באמצעות הנוסחה עריכה

כאשר נעזרים בנוסחה בכדי למצוא זווית יש לשים לב כי עבור כל תוצאה לערכה של הזווית, קיימות שתי תוצאות אפשרויות וזאת לפי הזהות  .