נגינה על פסנתר למתחילים א'/נגינה בשתי ידיים

נגינה בשתי ידיים

חמשת פסנתר

עריכה
 • חמשת פסנתר או החמשה הגדולה - היא צירוף של שתי חמשות שנרשמות אחת מתחת לשניה.
 • מצד שמאל מחבר בין החמשות קו, ומשמאלו סוגר שמאלי מסולסל.
 • החמשה העליונה היא לרוב חמשת דיסקנט, והחמשה התחתונה - חמשת בס.
 • את התווים בחמשה העליונה מנגנים ביד ימין, ואת התווים בחמשה התחתונה מנגנים ביד שמאל.
 • לאחר שתתקדם בנגינה תראה גם חמשת פסנתר כשבשתי החמשות יש מפתח דיסקנט או מפתח בס.
 • הקו שמסמן סוף תיבה נרשם בשתי החמשות בדיוק באותו מקום (קו מעל קו), והתיבה היא תמיד אותה תיבה.
 • המשמעות - את התו הראשון בכל תיבה (אלא אם כן יש הפסק - עליו נלמד מאוחר יותר) מנגנים בבת אחת בשתי הידיים.

הנה תמונה של חמשת פסנתר, כאשר בכל רגע שתי הידיים מנגנות את אותו תו (אצבע של יד ימין ואצבע של יד שמאל לוחצות על אותו קליד בדיוק)

 

נגינה בשתי ידיים

עריכה

כיצד להתאמן על יצירה לשתי ידיים?

 • באופן כללי, יש להתאמן על כל יד בנפרד ורק אחרי שכל יד נשמעת טוב, לחבר את שתי הידיים.

את הדגשים הבאים ראוי לקיים עבור כל יד בנפרד, ולאחר מכן גם עבור שתי הידיים!

 • על פי הקושי התאמן על כל תיבה בנפרד או על כל משפט (מספר תיבות שקשורות זו לזו קשר מוסיקלי. במנגינה יונתן הקטן - משפט מוסיקלי הוא משפט בשיר) בנפרד.
 • אם גם התיבה מסובכת עבורך, מצא את התווים של התיבה, ואחר-כך אמור את המקצב. (טה, טה-אה וכו').
 • כאשר אתה מתאמן, החל לנגן לאט מאוד, ובהדרגה נסה להגביר את הקצב, בלי לפגוע במקצב! נגינה מהירה במקצב שגוי היא טעות שקשה לתקן אחר-כך.
 • אם בגליון התווים ניתן איצבוע, יש להשתמש בו! הוא מקל מאוד על הנגינה.
 • התאמן הרבה, עד שהקצב מושלם.
 • כאשר כבר מתאמנים על היצירה השלמה, יש לשים לב לא לעצור בגלל טעויות ולא לפגוע במקצב. אם יש טעויות רבות, יש לחזור להתאמן משפט משפט.

דגשים לשלב השני: חיבור שתי הידיים. בנגינה בשתי ידיים:

 • קשה יותר להתאמן תיבה-תיבה. עדיף לנסות משפט-משפט.
 • דווקא לאחר שתשתפר ביצירה, למד להתחיל אותה מכל תיבה דווקא באמצע משפט, על-מנת שיהיה קל יותר 'להתגבר' על טעויות.

דגשים לנגינה:

 • אם יש טעות שבוודאי פוגעת ביצירה, זוהי טעות בסיום! טעות קטנה באמצע, תישכח עד לסיום המרגש!
 • אין לפגוע במקצב של השיר, אין 'לתקן' טעויות תוך כדי הנגינה.

תרגיל

עריכה

 

הבה ניישם את העצות שנזכרו למעלה, על העיבוד הזה ליונתן הקטן.

 • ראשית - יד ימין (מפתח סול).
 • אמור את המקצב (במשפט הראשון: טה טה טה-אה | טה טה טה-אה | טה טה טה טה | טה טה טה-אה).
 • נגן את יד ימין לאט אך שמור על המקצב.
 • הגבר את הקצב בלי לפגוע במקצב
 • האזן ליד ימין!
 • אם אתה מנגן כפי ששמעת בקובץ, עבור ליד שמאל.
 • אמור את המקצב (במשפט הראשון: טה טה טה טה | טה טה טה טה | טה טה טה טה | טה טה טה טה)
 • כמו ביד ימין, נגן לאט והגבר את הקצב בלי לפגוע במקצב.
 • האזן ליד שמאל!
 • אם אתה נשמע היטב, עבור לנגינה בשתי הידיים.
 • התאמן משפט משפט (1-4, 5-8, 9-10, 11-12, 13-16).
 • בניגוד לאמור לעיל, דווקא ביצירה זו אין מניעה להתאמן תיבה תיבה אם יש קושי להתאמן במשפטים שלמים.
 • האזן ליצירה! והשווה לנגינתך.
 • בהצלחה!

נגינה על פסנתר למתחילים א'    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם נגינה בשתי ידיים לפרק הבא
הפסקים בקצב/תרגילים עם הפסקים 6-10 סימניות עראי