נגינה על פסנתר למתחילים א'/הפסקים

ק'''טגוריה:נגינה על פסנתר למתחילים א'

הפסקים: רבע, חצי ושלםעריכה

למדנו כיצד רושמים תו שמנגן משך של רבע, חצי או שלם. כיצד רושמים שתיקה באורכים האלו?

לעתים נרצה לציין הפסק - שתיקה של כלי הנגינה.

לשתיקה באורך שונה, יש סימן שונה. הבה נכיר את הסימנים.

הפסק משך של רבע:   טה

הפסק משך של חצי:   טה-אה

הפסק משך של שלם:   טה-אה-אה-אה


הפסק של חצי ושלם אמנם דומים מאוד, אך קל להבדיל ביניהם, כיוון שבמשקל של ארבעה רבעים (המשקל בחלק א' של ספר זה הוא תמיד ארבעה רבעים) הפסק של שלם נמצא לבד בתיבה.

תרגילים עם הפסקיםעריכה

בעת נגינת תרגילים עם הפסקים, ותרגול יצירות שברובן יש הפסקים, חשוב מאוד לומר טה-אה-אה-אה עבור תו שלם והפסק שלם טה-אה עבור תו חצי והפסק חצי וטה עבור תו רבע והפסק רבע.


1.  

אמור נגן והאזן!

טה טה טה טה   טה טה טה טה   טה-אה טה-אה   טה טה טה-אה   
טה טה טה טה   טה טה טה טה   טה-אה-אה-אה

חשוב במיוחד לומר טה וכו' עבור הפסקים. כך יודעים מתי נגמר השתק וממשיכים לנגן.

המשך לתרגל עד תרגיל מספר 5 מבקצב.

בקצב/תרגילים בסיסיים עם הפסקים 1-5

ניווטעריכה

נגינה על פסנתר למתחילים א'    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם הפסקים לפרק הבא
קריאת תווים בחמשת בס בקצב/תרגילים עם הפסקים 1-5 נגינה בשתי ידיים