נגינה על פסנתר למתחילים א'/קריאת תווים בחמשת בס

בפרק זה נלמד לקרוא תווים בחמשת בס.

מפתח פהעריכה

הנה מפתח פה:  

מתחילים לצייר מלמטה, והקו בחמשה שעליו נופלת הנקודה הגדולה בקצה השני שלו, הוא פה (באוקטבה שלישית).

הנה מפתח פה על חמשה:  

כאשר מפתח פה נגמר בקו השני מלמעלה (כמו בתמונה) הוא נקרא מפתח בס (Bass) ולחמשה קוראים חמשת בס (Bass). במוסיקה עכשווית סביר להניח שלא תיתקל במפתח פה שהוא לא מפתח בס.

התווים בחמשת בסעריכה

מפתח בס מצביע עבורנו על מיקומו של פה בשורה השנייה מלמעלה. התו מעל פה (שמצויר בבּינָה שמעל לקו פה) הוא התו הלבן שגבוה מפה - סול. כך גם התו בבּינָה שמתחת לפה הוא התו הלבן שנמוך מפה - מי. מעל לסול - לה, זהו הקו העליון. ומתחת למי, לפי הסדר: רה (קו אמצעי), דו(בּינָה), סי(קו), לה(בּינָה), סול(קו תחתון)

 

תווים מחוץ לחמשהעריכה

בדיוק כמו בחמשת דיסקנט, גם בחמשת בס ניתן לרשום תווים מחוץ לחמשה.

 

כמו בחמשת דיסקנט בשלב ראשון אין צורך לזכור את מיקומם של כל התווים על החמשה. כדאי להתחיל כמובן מהתווים שבתוך החמשה, וכדאי גם לזכור את מיקומו של דו אמצעי.

החלפת מפתחותעריכה

אנו יודעים שהמפתח מופיע בתחילת כל שורה בחמשה. אך אם נראה מפתח באמצע החמשה, הרי זה סימן שהתחלף מפתח. כאשר מנגנים במפתח דיסקנט, ומנגנים נמוך מאוד, הגיוני שנראה מפתח בס באמצע החמשה, ואז עלינו לשים לב שהתווים הם בחמשת בס ולא דיסקנט. דוגמא תוכל לראות בתרגיל.

תרגולעריכה

לחץ על התמונה על-מנת להביט רק בה (ולא בתשובות) או להדפיס אותה.

תרגיל 6.1 רשום את שמות התווים
 

תרגיל 6.2 רשום את שמות התווים ומספר האוקטבה. מהו הקצב?
 

על-מנת לקרוא את התשובות לחץ על התמונות.

תרגול קצבעריכה

לא לשכוח לתרגל מבקצב! הבט לסרגל הניווט.

ניווטעריכה

נגינה על פסנתר למתחילים א'    -    תוכן העניינים
לפרק הקודם קריאת תווים בחמשת בס לפרק הבא
אצבוע ותרגילי אצבעות תרגילי קצב:בקצב בסיסיים 11-15 הפסקים