סוציולוגיה לבגרות/המשפחה

מהי משפחה?

 1. המשפחה היא מוסד אוניברסלי.
 2. המשפחה ממלאת פונקציות חיוניות בכל חברה (המשכיות ביולוגית, הסדרת יחסי מין,חיברות הצבה חברתית).
 3. המשפחה היא המוסד הראשון המתווך בין הפרט לחברה (חיברות, הצבה, תמיכה רגשית ותמיכה ביולוגית).
 4. משפחות שונות זו מזו במבנה שלהן, בפונקציות החברתיות שהן ממלאות ובלגיטימציה שלהן.
 5. למאפיינים האוניברסליים של משפחות יש תרגומים נורמטיביים דיפרנציאליים בחברות שונות.
 6. בכל חברה יכולים להיווצר קונפליקטים ביחסים בין הפרט למשפחה ולחברה.
 7. החברה הישראלית מאופינת ברמה גבוהה של משפחתיות ובמגוון עשיר של דפוסי משפחה.


מה הם הגורמים המשפיעים על היווצרות דפוסי משפחה שונים?

 1. גורמים סביבתיים-חיצוניים כגון אקולוגיה, טכנולוגיה.
 2. תהליכים חברתיים כגון: הגירה, עיור, מודרניזציה, תיעוש.
 3. השקפות עולם כגון: שוויוניות, חירות, קולקטיביזם, שמרנות, חילון.


מה מייחד את המשפחה הבתר-תעשייתית?

 1. המשפחה הבתר-תעשייתית מאופיינת באידיאולוגיה המכירה בזכויות הפרט לבחירה חופשית של בני הזוג ולפירוק של הנישואין.
 2. במשפחה הבתר-תעשייתית קיימת תופעה של פירוק נישואין בשכיחות רבה יחסית לתקופות קודמות, וכמו כן קיימת שכיחות רבה בהקמת משפחות מורכבות.
 3. מבנה המשפחה הבתר-תעשייתית משתנה במשך מחזור חייה.
 4. החברה הבתר-תעשייתית מדגישה זכויות נשים וזכויות ילדים בתוך המשפחה.


מה הן הדילמות של המשפחה בת-ימינו?

 1. לסוציולוגים הגדרות שונות של בעיות חברתיות. חלק מאמצים גישה סובייקטיבית: בעיה חברתית קיימת כאשר מספר רב של אנשים מבחינים בפער בלתי רצוי בין האידיאלים לבין המציאות החברתית. חלק אחר סבור שלבעיה חברתית תנאים אובייקטיביים וגם סובייקטיביים.
 2. חמש בעיות חברתיות שזוהו על ידי אנשים רבים, לרבות סוציולוגים הן אלה:
א. חלוקת התפקידים בתוך המשפחה.
ב. הגדרת הגבולות של מילוי פונקציות בין המשפחה לבין המוסדות החברתיים האחרים (חינוך, טיפול בנכים וקשישים, תכנון ילודה).
ג. דילמות הנוצרות בגלל ההתפתחות הטכנולוגית רפואית (הפריה חוץ גופית, פונדקאות, השתלות).
ד. הגדרה חוקית של המשפחה (הסכמי נישואין, אימוץ).
ה. פירוק המשפחה והרכב המשפחה.


דף זה או חלקו נלקח מתוך האתר סיכומונה - אתר הסיכומים החופשי.