סוציולוגיה לבגרות/חיברות

מי אני?

1. זהות אינה דבר מולד: היא נרכשת תוך כדי פעילות והכרה חברתיות. 2. הזהות של האדם מורכבת מתת זהויות הקשורות למגוון התפקידים שלו. 3. הזהות משתנה במשך מעגל החיים.


כיצד מתפתחת הזהות?

1. הסדר הבין-חברתי גורס שחיברות הינו תהליך הכרחי לתינוקות וילדים בגלל הדברים האלה:

א. הם נולדים חסרי אינסטינקטים להישרדות, אך עם מבנה מוחי המאפשר למידה.
ב. המערכות הביולוגיות האנושיות זקוקות לפיתוח באמצעות אינטראקציה חברתית כדי שיוכלו לשרוד.

2. הגישה הפונקציונליסטית תופסת את החיברות כתהליך חד-סיטרי שבו החברה מחנכת את היחיד להיות חבר נאמן, מחויב ויעיל לחברה באמצעות בסוכני חברות מרכזיים. היחיד לומד נורמות, מיומנויות, ערכים וידע החיוניים כדי למלא תפקידים מגוונים הנדרשים כחבר בקבוצה. החיברות מושג על ידי תהליכי למידה והפנמה מצדו של הפרט בשילוב עם תהליכי פיקוח חברתיים.
3. הגישה של אינטראקציה סימבולית תופסת את החיברות כתהליך דו-סיטרי שבו הקבוצה משפיעה על התפתחות חבריה וחברי הקבוצה משפיעים על התפקוד של הקבוצה.
4. הסבר שמשלב את הגישה הפונקציונליסטית עם הגישה של אינטראקציה חברתית גורס שחיברות נבנה באמצעות משא ומתן בין היחיד לבין אחרים משמעותיים לו בתוך מסגרות חברתיות-תרבותיות. הסטטוסים והתפקידים של היחיד משמשים מסגרת לגיבוש הזהות.
5. תהליך התפתחות האישיות מתמשך בשלבים שונים במשך מעגל החיים. על התהליך משפיעים בדרכים שונות מגוון של סוכני חיברות.
6. קיימים הבדלים בתכנים, בתהליכים, במסגרות ובעומק ובטווח ההשפעות של חיברות במשך השלבים השונים של מעגל החיים.
7. תהליך חיברות ראשוני בילדות משפיע על היחיד לטווח ארוך מפני שהוא מתרחש בשלב בחיים שבו עוצמת ההורים או המטפל כלפי ילדיו חזקה ביותר. עוצמה זו מתבטאת באמצעות מתן חיזוק חלקי עם מטען רגשי. תהליך חיברות ראשוני זה מבסס את הלמידה המועברת אחר כך למצבים חדשים.


מהן מטרותיו של תהליך החיברות וכיצד הן מושגות?

1. יש כמה תפקידים שממלא תהליך החיברות עבור החברה והפרט: הנחלת התרבות לדור הבא, שיבוץ הפרט במבנה החברתי, פיקוח חברתי, לימוד תפקידים וגיבוש ו/או שינוי הזהות החברתית.
2. מטרותיהם של תהליכי חיברות בחברות שונות או בתרבויות משנה בחברה המודרנית - מגוונות.


מדוע קיים בחברה המודרנית תהליך התבגרות ממושך?

1. תכונות החברה המודרנית דורשות מחבריה מיומנויות רבות ומורכבות.
2. בחברה המודרנית נוצר פער בין הבגרות הפיזיולוגית לבין הבגרות החברתית והתפקודית. אדם נעשה בוגר בתחומים שונים בזמנים שונים.
3. הפערים יוצרים מצבים של עמימות וקונפליקטים שונים.
4. יצירה של תרבות נוער ושל חברת נוער מהווה מענה לצורכיהם של המתבגרים.


במה נבדלים תהליכי חיברות זה מזה?

1. השונות הרבה של זהויות בחברה נובעת מהגיוון הסביבתי שבתוכו אנשים גדלים ומאוצר החוויות האישיות העוברות על אנשים במהלך חייהם.
2. מאפיינים של מוסדות חברתיים, תהליכיהם ושינויים החלים בהם ברמה המקרו-חברתית (כגון תנודות בתעסוקה, כלכלה, חוקים) משפיעים בדרכים שונות על סוכני החיברות בסביבות המיקרו, ולפיכך יוצרים גיוון בתהליכי החיברות של יחידים בחברה.
3. תהליכי חיברות לתפקידי מין קשורים למגע גומלין בין היחיד לבין סביבתו הקרובה והרחוקה.
4. תפקידים חברתיים שונים דורשים תהליכי חיברות שונים ומיוחדים, למשל חיברות להורות וחיברות למקצוע.
5. תהליך החיברות בחברה הדתית מתרחש בתוך מסגרת של כללים קבועים הנובעים מהאמונה הדתית.


דף זה או חלקו נלקח מתוך האתר סיכומונה - אתר הסיכומים החופשי.