ספר מתכונים/קבוצות מזון

רשימה של קבוצות מזון ראשיות ממיונות לפי סוגים.

פירדמידת המזון

קבוצות מזון בסיסיות ממקור צמחי עריכה

קבוצות מזון בסיסיות ממקור חי עריכה

קבוצות מזון שונות עריכה