פרסית/מילון/ימים וחודשים

ימות השבוע

עריכה


יום ראשון - یِک شَنْبِه (יֵק שָׁנְבֶּה)


יום שני - دو شَنْبِه (דוֹ שָׁנְבֶּה)


יום שלישי - سِه شَنْبِه (סֵה שָׁנְבֶּה)


יום רביעי - چَهار شَنْبِه (צָ'הָאר שָׁנְבֶּה)


יום חמישי - پَنْج شَنْبِه (פָּנְג' שָׁנְבֶּה)


יום שישי - جُمْعِه (ג'וֹמְאֶה)


יום שבת - شَنْبِه (שָׁנְבֶּה)


חודשי השנה

עריכה


מרץ - فَرْوَرْدین (פָרְבֶרְדִין) (31 ימים)


אפריל - اُرْدیبِهِشْت (אוֹרְדִיבֵּהֵשְׁת) (31 ימים)

מאי - خُرْداد (חוֹרְדָאד) (31 ימים)


יוני - تیر (תִיר) (31 ימים)


יולי - مُرْداد (מוֹרְדָאד) (31 ימים)


אוגוסט - شَهْریوَر (שָׁהְרִיבָר) (31 ימים)


ספטמבר - مِهْر (מֵהְר) (30 ימים)


אוקטובר - آبان (אָבָּאן) (30 ימים)


נובמבר- آذَر (אָזָר) (30 ימים)


דצמבר - دِی (דֶי) (30 ימים)


ינואר - بَهْمَن (בָּהְמָן) (30 ימים)


פברואר - اِسْفَنْد (אֶסְפָנְד) (29/30 ימים) 

כדאי לדעת:

לוח השנה הפרסי מבוסס על ימי זרתוסטרה. שימושו באיראן הוא כמו השימוש בלוח העברי בארץ (כלומר שמרנים משתמשים בלוח השנה הפרסי, ובעוד חילוניים משתמשים בלוח השנה הנוצרי). ההשוואה ללוח השנה הלועזי היא רק כדי להמחיש, אך מספר הימים בכל חודש שונה מהלוח הלועזי ולכן כתוב כמה ימים בכל חודש.
עונות

עריכה


קיץ - تابِسْتان (תָאבֶּסְתָאן)


חורף - زِمِسْتان (זֶמֶשְׁתָאן)


סתיו - پایِیز (פָּייִז)


אביב - بَهار (בָּהָאר)