פרסית/מילון/מילות יחס

מילות יחס

עריכה


מ... - اَز (אָז)


עם - با (בָּא)


על - بَر (בָּר)


בשביל - بَرایِ (בָּרָאיֶה)


ל... - بِه (בֵּה)


בלי - بی (בִּי)


ב... - دَر (דָר)


כמו - مِثْل (מֶסְל)


עד - تا (תָא)

ה...-این